Pedagogisch plan en observaties

Om pedagogische doelen te bereiken heeft een gastouder de beschikking over een aantal ‘instrumenten’. Je kunt hierbij denken aan de omgeving binnen en buiten, de materialen (o.a. speelgoed) die zij gebruikt in de opvang, het dagritme dat zij aanhoudt en haar eigen houding en manier van communiceren. In een persoonlijk pedagogisch werkplan beschrijft elke gastouder hoe zij haar kinderopvang vorm geeft, welke instrumenten zij inzet om de pedagogische doelen van Kroostopvang te bereiken. Het pedagogisch werkplan van de gastouder is daarom een belangrijk onderdeel van het algemene pedagogisch beleidsplan. Ons pedagogisch beleidsplan vind je in Mijn Kroostopvang

Als de opvang van start is gegaan en gastouder en ouders een aantal maanden samenwerken, adviseert Kroostopvang om even tijd te maken om het verloop van de opvang samen te evalueren.
Kroostopvang gebruikt hiervoor het KindPortret dat gebaseerd is op de Ziko-Vo methode.