Werken met een ♥ voor kinderen

Jij stelt als gastouder onze missie centraal in je werk. Die missie luidt: Spelen, leren en opvoeden in een sfeer van huiselijkheid en geborgenheid met een hart voor kinderen.
Als je weet wat je wilt doen (missie), is de volgende vraag die je je stelt, hoe je dat wilt doen. Bij de ‘hoe’ gaat het om passie, enthousiasme en betrokkenheid. 

In de functiebeschrijving voor gastouders van Kroostopvang zijn de kwaliteiten benoemd die wij graag zien in een gastouder. Denk aan gevoel voor verantwoordelijkheid, zorgzaam, speels, optimistisch, belangstellend en lief! Kroostopvang is constant op zoek naar gastouders die over (een aantal van) deze eigenschappen beschikken.

De gastouders vormen in samenwerking met de ouders de basis om kinderen veiligheid en geborgenheid te bieden en zij zijn de inspiratiebron voor kinderen om verder te ontwikkelen en te groeien. Om nieuwe ervaringen op te doen en goed voorbereid straks zelfstandig de wijde wereld in te kunnen trekken.

Wij stimuleren de ontwikkeling en groei van onze gastouders. Leren en groeien in je werk zorgen voor een uitdaging in jouw leven. Als je via Kroostopvang aan de slag gaat als gastouder, gaan wij er vanuit dat jij het leuk vindt om na te denken over je werk en over je eigen professionele ontwikkeling.

Het is natuurlijk ook logisch dat je een goede beloning verdient voor je inzet. Je werkt als gastouder als freelancer of zzp'er, dus je mag zelf je tarief bepalen. Kroostopvang adviseert als richtlijn € 6,86 per uur per kind.