Kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip dat pas inhoud krijgt als duidelijk is wat je daar onder verstaat. Voor Kroostopvang is kwaliteit het juiste samenspel tussen enthousiaste, betrokken gastouders, die met toewijding kinderen verzorgen en inspireren, accurate kantoormedewerkers, die zorgen voor een geruisloze administratieve en financiële afwikkeling van de opvang, ouders die met een goed gevoel hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van hun gastouder. Dit binnen een raamwerk van duidelijke onderlinge afspraken waarin afstemming en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Kwaliteit is nooit ‘af’. Wij werken daarom graag aan verdere ontwikkeling van het bureau maar zeker ook aan verdere ontwikkeling van de gastouder. Kroostopvang biedt workshops en (online) trainingen aan. Wij bieden elke gastouder en elk gezin een jaarlijks gesprek met de gastouderbegeleider en wij stimuleren gastouders om deel te nemen in een netwerk van gastouders.  Omdat het stimulerend werkt om met collega's van gedachten te wisselen over je dagelijkse werk, bijvoorbeeld tijdens een koffieochtend of intervisiebijeenkomst.

Kroostopvang zelf is constant in ontwikkeling. Wij doen dit het liefst in overleg met ouders en gastouders om een beeld te krijgen van jullie wensen en ideeën. Waar mogelijk betrekken wij onze Oudercommissie.