Spelen, leren en opvoeden

Ieder kind heeft in aanleg allerlei mogelijkheden in zich. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De omgeving, de ouder en de kinderopvang kunnen het kind hierbij ondersteunen. Dit doen zij in hun opvoeding, wat we ook wel pedagogiek noemen. 
Overheid en ouders verwachten van kinderopvang een bijdrage aan de opvoeding. Elk kindercentrum en gastouderbureau heeft daarom een pedagogisch plan, waarin de kenmerkende visie over de omgang met kinderen beschreven staat. Er zijn verschillende pedagogische stromingen en elk mens voedt op, op zijn eigen manier. Op deze pagina vind je de peilers onder onze visie.

Emotionele veiligheid en verbondenheid

Een thuissituatie zoals bij gastouder is hiervoor ideaal. Een kind herkent dagelijkse activiteiten. Dit biedt zekerheid en duidelijkheid. Kroostopvang gaat uit van gelijkwaardigheid tussen ouders, gastouders en kinderen. Iedereen kent en neemt zijn verantwoordelijkheid en houdt rekening met de ander. 
De gastouder handelt naar de situaties die zich voordoen. Soms kan ze een kind lekker laten gaan en wil het even alleen spelen. Soms verlangt een kind 1 op 1 aandacht, een extra knuffel of extra uitleg.

Persoonlijke vaardigheden

Het ontwikkelen en leren van persoonlijke vaardigheden zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Bij jonge kinderen is spel de manier om vaardigheden te ontwikkelen. 
Kinderen worden uitgedaagd voor motorisch spel. Spel waarbij de grove en de fijne motoriek aan bod komt. En kinderen leren ook door het meedoen aan dagelijkse activiteiten. Denk aan het helpen tafeldekken, boodschappen doen of het oud papier wegbrengen. 
De gastouders grijpen elke gelegenheid aan als speelse ‘leermomenten’ waarin aandacht is voor ontwikkeling van o.a. taal, motoriek en sociale vaardigheden.

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn nodig in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld je kunnen verplaatsen in de ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen of oplossen en ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Deze vaardigheden ontwikkelt een kind iedere dag thuis en onderweg, veel al onbewust. 
Onze gastouders begeleiden een kind vanuit een positieve houding waarbij aandacht is voor wat het kind kan, en wat goed gaat. Kinderen groeien letterlijk en figuurlijk van complimentjes en successen die ze zelf ervaren.

Waarden, normen, en cultuur

De samenleving waarin wij wonen heeft kenmerkende waarden en normen, er is sprake van een bepaalde cultuur. Elk gezin kent naast deze cultuur ook eigen waarden en normen. 

De gastouders die werken via Kroostopvang respecteren ieder individueel kind, zijn ouders en zijn achtergrond en cultuur.