Informatie voor ouders

Er zijn in Nederland vier vormen van kinderopvang: het kinderdagverblijf (KDV) voor 0-4 jarigen, de buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen, opvang aan huis door een nanny en gastouderopvang. Deze laatste twee vormen van kinderopvang bieden opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Kroostopvang is ruim 20 jaar gespecialiseerd in gastouderopvang en vanaf 2013 kan je voor opvang aan huis door een nanny terecht bij onze partner Kinderopvang Thuis.

Gastouderopvang biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor de jongste kinderen van 0 tot 4 jaar gaat het dan over opvang die gedurende de hele dag kan plaatsvinden. De oudere kinderen (4 – 13 jaar) die naar de basisschool gaan, kunnen in de gastouderopvang terecht voor opvang voor en na schooltijd en gedurende schoolvakanties.

Meld je vandaag nog aan voor Gastouderopvang     Meer informatie aanvragen over gastouderopvang  

Kleinschalig en persoonlijk

Een gastouder vangt een groepje van 4 of 5 maar maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op in haar eigen huis. Eigen kinderen van de gastouder worden meegeteld. Gastouderopvang gaat vooral uit van jouw wensen en vragen. Kroostopvang stelt een gastouder voor die aansluit bij jouw (opvoed)wensen, jij maakt de uiteindelijke keuze.

Flexibel

Kroostopvang biedt maatwerk in gastouderopvang. Deze vorm van kinderopvang is flexibel als het gaat om begin- en eindtijden en opvangdagen. Je spreekt met de gastouder het aantal opvanguren af dat bij jou past. Kinderen in verschillende leef- tijden, variërend van 0 – 4 jaar en 4 – 13 jaar kunnen door een gastouder worden opgevangen.

Betrouwbaar en veilig

Kroostopvang komt (al jaren) bij de gastouder thuis en kent haar goed. Jaarlijks voert Kroostopvang een Risico Inventarisatie uit om de woning en de omgeving te beoordelen op veilig- heid en hygiëne. Het verloop van de opvang wordt regelmatig besproken en geëvalueerd. Ook de GGD inspecteur voert een inspectie uit. 

Betaalbaar

De gastouder ontvangt een bedrag per uur per kind, daarnaast betaal je bureaukosten per maand. De overheid betaalt mee aan de kinderopvang- kosten in de vorm van een kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan oplopen tot zo’n 90% van de kosten. Wil je weten wat kinderopvang jou netto kost? Vraag dan een voor jou op maat gemaakte offerte aan.

Offerte aanvragen