Overeenkomsten

Zodra je wordt ingeschreven bij Kroostopvang krijg je een bemiddelingsovereenkomst toegestuurd. In deze overeenkomst staat wat je kan verwachten van Kroostopvang; onze wederzijds rechten en plichten staan beschreven.

Afspraken over opvangdagen en tijden, vergoeding, vakantie en dergelijke leggen we vast in een overeenkomst van opdracht. Dit is een overeenkomst tussen jou en de ouders van de kinderen.  In de overeenkomst maken ouders en gastouder afspraken over opvangdagen en –tijden, over opvang in (school)vakanties, over de vergoeding van de gastouder e.d. De richtlijn van Kroostopvang voor de vergoeding van de gastouder is € 6,86 per kind per uur.

Onze overeenkomsten zijn gebaseerd op de modelovereenkomsten van de branchevereniging Kinderopvang. De wet Kinderopvang verplicht kindercentra dossiers aan te leggen van voor ouders en gastouders. Deze overeenkomsten vormen de basis voor deze dossiers.

Andere huisregels over opnemen van vakantieuren, doorbetaling bij ziekte, ruilen van opvangdagen vind je in de Informatiemap van Kroostopvang. Deze map is te downloaden in Mijn Kroostopvang.