Porozumienia

Po zarejestrowaniu się w Kroostopvang otrzymasz umowę mediacyjną. Opisuje ona, czego możesz oczekiwać od Kroostopvang. Spisane będą nasze wzajemne prawa i obowiązki.


Porozumienia dotyczące dni i godzin opieki, odszkodowań, wakacji itp. są udokumentowane w umowie o przydział. Jest to umowa między tobą a rodzicami dzieci. W tej umowie rodzice i opiekun zawierają uzgodnienia dotyczące dni i godzin opieki nad dziećmi, opieki podczas wakacji (szkolnych), zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem itp. Wytyczne Kroostopvang dotyczące wynagrodzenia opiekuna wynoszą 5,65 € na dziecko na godzinę. 


Nasze umowy opierają się na wzorach umów organizacji oddziałów opieki nad dziećmi. Ustawa o opiece nad dziećmi wymaga, aby ośrodki opieki nad dziećmi prowadziły ewidencję rodziców i opiekunów. Umowy te stanowią podstawę tych dokumentów.


Inne zasady domowe dotyczące korzystania z godzin wakacyjnych, kontynuowania płatności w przypadku choroby i wymiany dni opieki nad dziećmi znajdują się w folderze informacyjnym dla Kroostopvang. Ten folder można pobrać w Mijn Kroostopvang.