Kim jesteśmy

Filozofia i metoda dziaÅ‚ania Kroostopvang sÄ… wynikiem prawie 20 lat doÅ›wiadczenia w opiece nad dziećmi. My z zespoÅ‚u Kroostopvang czujemy siÄ™ zaangażowani w opiekÄ™ nad dziećmi oraz w dzieci i ich rodziców. Uważamy, że każde dziecko powinno być w stanie rozwijać siÄ™ we wÅ‚asnym tempie, aby być po prostu dzieckiem. WspóÅ‚praca miÄ™dzy opiekunem i rodzicami umożliwia każdemu dziecku rozwój na jego lub jej wÅ‚asny sposób.

Kroostopvang oferuje opiekunowi narzÄ™dzia i wsparcie, aby mógÅ‚ wykonywać pracÄ™ profesjonalnie. W tym celu opiekun do dziecka może liczyć na nasz coaching opiekuna dla dzieci, dodatkowe szkolenie w formie naszego corocznego dnia nauki oraz wiele sesji szkoleniowych, warsztatów i spotkaÅ„ opiekunów (wywiad) oraz szkolenie online dla opiekunów, które wolÄ… dodatkowe szkolenie we wÅ‚asnym tempie i w domu.

Kroostopvang wspóÅ‚pracuje z Kinderopvang Thuis, aby zaoferować rodzicom i dzieciom najodpowiedniejszÄ… formÄ™ opieki nad maÅ‚ymi dziećmi, w domu certyfikowanego opiekuna lub w twoim domu, pod opiekÄ… niani.

Dlaczego Kroostopvang?

Tylko najlepsze opiekunki z pasją do pracy i sercem dla dzieci

Intensywne doradztwo, szkolenia i coaching dla opiekunów

Opieka zastępcza, jeśli twój opiekun nie jest dostępny

Związany z brancheorganisatie Kinderopvang i zawsze informowany o najnowszych informacjach odnośnie rozwoju

Dodatkowy usługodawca i pomoc w ubieganiu się o zasiłek wychowawczy i jego dopasowanie