Zasiłek wychowawczy

Ustawa o opiece nad dziećmi reguluje skÅ‚adkÄ™ rzÄ…dowÄ…, w tym skÅ‚adkÄ™ pracodawcy na koszty opieki nad dziećmi dla rodziców, którzy pracujÄ… lub studiujÄ….

Jeśli opieką nad dzieckiem zajmuje się opiekun dziecka zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dziećmi, masz prawo do zasiłku opiekuńczego.

ZasiÅ‚ek na opiekÄ™ nad dziećmi stanowi procent kosztów opieki nad dziećmi. DokÅ‚adny procent zależy od dochodu (rodziny). Im niższy dochód, tym wyższy procent zasiÅ‚ku wychowawczego. Procent zasiÅ‚ku wychowawczego na drugie i kolejne dziecko jest znacznie wyższy niż na pierwsze dziecko.

Stawka godzinowa, którÄ… pÅ‚acisz za opiekÄ™ nad dziećmi, wpÅ‚ywa również na wysokość zasiÅ‚ku opiekuÅ„czego. JeÅ›li stawka godzinowa jest wyższa niż stawka ustalona przez rzÄ…d, różnicÄ™ pÅ‚acisz sam.

O zasiÅ‚ek wychowawczy ubiegasz siÄ™ samodzielnie w organach podatkowych/ulgach. ZasiÅ‚ek otrzymasz w miesiÄ™cznych ratach. Gdy rok siÄ™ skoÅ„czy, w formularzu sprawozdania przedstawiane sÄ… rzeczywiste koszty. Wszelkie różnice miÄ™dzy kwotÄ…, do której masz prawo, a tym, co otrzymaÅ‚eÅ›, zostanÄ… później uregulowane przez organy podatkowe.

JeÅ›li potrzebujesz pomocy w wypeÅ‚nieniu formularza o zasiÅ‚ek wychowawczy, zawsze możesz do nas zadzwonić. JesteÅ›my dostawcÄ… usÅ‚ug dodatkowych i dlatego mamy bezpoÅ›redni kontakt z dziaÅ‚em ulg organów podatkowych.