Ustawa o opiece nad dziećmi

Opieka nad dziećmi działa na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi. Ustawa ta reguluje jakość i finansowanie opieki nad dziećmi w Holandii.

Prawo określa wymagania jakościowe dotyczące opieki nad dziećmi. Wymaga zapewnienia dzieciom bezpiecznego i zdrowego środowiska życia. Ośrodki dla dzieci i agencje zajmujące się opieką nad dziećmi są również zobowiązane do informowania rodziców o stosowanych politykach. Centrum opieki nad dziećmi, agencja opieki nad dziećmi i opiekun są odpowiedzialni za jakość opieki nad dziećmi.


Gmina we współpracy z GGD odpowiada za kontrolę miejsc opieki. Inspektorzy zgłaszają wszelkie niedociągnięcia i doradzają gminie w sprawie włączenia lokalizacji opieki nad dziećmi do krajowego rejestru opieki nad dziećmi.

Rejestracja w tym rejestrze jest warunkiem ubiegania się przez rodziców o zasiłek wychowawczy. Opiekunowie do dzieci w domu są rejestrowani przez Kroostopvang w Krajowym Rejestrze Opieki nad Dzieckiem (LRK).


Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, co obejmuje ustawa o opiece nad dziećmi? Spójrz tutaj.