Jakość

Jakość to szerokie pojęcie, które ma sens wyłącznie wtedy, gdy jest jasne, co masz na myśli. Dla Kroostopvang jakość to właściwa gra między entuzjastycznymi, zaangażowanymi opiekunami, którzy opiekują się dziećmi i inspirują je, dokładnymi pracownikami biurowymi, którzy zapewniają sprawne rozliczenie administracyjne i finansowe opieki oraz rodzicami, którzy powierzają swoje własne dzieci dobrej opiece. Odbywa się to w ramach jasnych wzajemnych porozumień, w których kluczowe są koordynacja i osobista odpowiedzialność.


Jakość nigdy nie jest „skończona”. Dlatego cieszymy się, że możemy pracować nad dalszym rozwojem agencji, ale z pewnością również nad dalszym rozwojem opiekuna do dzieci. Kroostopvang oferuje warsztaty i szkolenia (online). Każdemu opiekunowi i każdej rodzinie oferujemy coroczne spotkanie z coachem opiekunów i zachęcamy opiekunów do uczestnictwa w sieci opiekunów. Wymiana pomysłów ze współpracownikami na temat codziennej pracy, na przykład podczas porannej kawy lub spotkania przesłuchującego jest stymulująca.


Sam Kroostopvang stale się rozwija. Preferujemy robić to w porozumieniu z rodzicami i opiekunami, aby uzyskać wyobrażenie o twoich życzeniach i pomysłach. W miarę możliwości angażujemy nasz Komitet Rodziców.