Plan pedagogiczny i obserwacje

Aby osiągnąć cele pedagogiczne, opiekun dziecka ma do dyspozycji szereg „instrumentów”. Przykładami są środowisko wewnątrz i na zewnątrz, materiały (w tym zabawki) używane podczas opieki, zachowywany codzienny rytm oraz własne podejście i sposób komunikowania się. W osobistym pedagogicznym planie pracy każdy opiekun opisuje, w jaki sposób zaprojektowana jest opieka nad dzieckiem i jakie instrumenty są wykorzystywane do osiągnięcia pedagogicznych celów Kroostopvang. Pedagogiczny plan pracy opiekuna dziecka jest zatem ważną częścią ogólnego planu polityki pedagogicznej. Nasz plan polityki pedagogicznej można znaleźć w Mijn Kroostopvang

Kiedy opieka nad dziećmi się rozpoczęła, a opiekunowie i rodzice pracują razem od kilku miesięcy, Kroostopvang zaleca poświęcenie czasu na wspólną ocenę postępów opieki nad dziećmi. Ziko-Vo i Mijn Portret to metody obserwacji dziecka dostępne dla opiekuna dziecka. Wskazówki zapewni coach opieki nad dziećmi z Kroostopvang.