Plan pedagogiczny i obserwacje

Aby osiÄ…gnąć cele pedagogiczne, opiekun dziecka ma do dyspozycji szereg „instrumentów”. PrzykÅ‚adami sÄ… Å›rodowisko wewnÄ…trz i na zewnÄ…trz, materiaÅ‚y (w tym zabawki) używane podczas opieki, zachowywany codzienny rytm oraz wÅ‚asne podejÅ›cie i sposób komunikowania siÄ™. W osobistym pedagogicznym planie pracy każdy opiekun opisuje, w jaki sposób zaprojektowana jest opieka nad dzieckiem i jakie instrumenty sÄ… wykorzystywane do osiÄ…gniÄ™cia pedagogicznych celów Kroostopvang. Pedagogiczny plan pracy opiekuna dziecka jest zatem ważnÄ… częściÄ… ogólnego planu polityki pedagogicznej. Nasz plan polityki pedagogicznej można znaleźć w Mijn Kroostopvang

Kiedy opieka nad dziećmi siÄ™ rozpoczęła, a opiekunowie i rodzice pracujÄ… razem od kilku miesiÄ™cy, Kroostopvang zaleca poÅ›wiÄ™cenie czasu na wspólnÄ… ocenÄ™ postÄ™pów opieki nad dziećmi. Ziko-Vo i Mijn Portret to metody obserwacji dziecka dostÄ™pne dla opiekuna dziecka. Wskazówki zapewni coach opieki nad dziećmi z Kroostopvang.