Pierwsza pomoc dla dzieci

Musisz posiadać ważny certyfikat pierwszej pomocy dla dzieci, który spełnia standardy obowiązujące w opiece nad dziećmi. Jeśli nie masz jeszcze tego certyfikatu, możesz wybrać kurs pierwszej pomocy w Livis, najlepszym i najprzystępniejszym obecnie organizatorem z szybką dostawą certyfikatu.

Wiele polis ubezpieczenia zdrowotnego zwraca (część) kosztów tego kursu. Zapytaj o to swojego ubezpieczyciela


Otrzymujesz zniżkę na opłatę za kurs przez Kroostopvang!