Zaświadczenie o niekaralności

JeÅ›li jesteÅ› caÅ‚kowicie nowym opiekunem, przygotujemy dla ciebie cyfrowo wniosek o zaÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci (VOG). Warunkiem jest posiadanie poÅ‚Ä…czenia internetowego i adresu e-mail. Musisz być również zarejestrowany w Miejskiej Bazie Danych Osobowych (GBA). Potrzebujesz także nazwy użytkownika i hasÅ‚a DigiD. W zwiÄ…zku z pÅ‚atnoÅ›ciÄ… internetowÄ… za koszty wniosku musisz mieć konto w banku wspóÅ‚pracujÄ…cym z iDEAL.


JeÅ›li nie speÅ‚niasz wszystkich tych warunków, nie możemy wysÅ‚ać twojego zgÅ‚oszenia do VOG przez Internet. W takim przypadku poproÅ› nas o formularz VOG, którego możesz użyć, aby udać siÄ™ do urzÄ™du miasta w celu zÅ‚ożenia wniosku o VOG.


OtrzymaÅ‚eÅ› VOG? Upewnij siÄ™, że zarejestrowaÅ‚eÅ› siÄ™ w rejestrze osób Kroostopvang. Podczas rejestracji przeÅ›lij wniosek o doÅ‚Ä…czenie do Kroostopvang BV lub Kroostopvang Groene Rijn.


Dotyczy to również twoich dorosÅ‚ych wspóÅ‚lokatorów (partnera i dzieci mieszkajÄ…cych w domu), ale także osób, które przychodzÄ… do twojego domu na wiÄ™cej niż póÅ‚ godziny, raz lub częściej w ciÄ…gu trzech miesiÄ™cy, gdy zajmujesz siÄ™ dziećmi. PrzykÅ‚adami mogÄ… być pomoc domowa, stażysta lub wolontariusz. Nie wiesz, czy ktoÅ› powinien ubiegać siÄ™ o VOG? Skontaktuj siÄ™ ze swoim coachem opiekuna.