Na inschrijving

Een gastouderbegeleider van Kroostopvang neemt contact met jou op om een afspraak te maken voor kennismaking/intake. In ons eerste gesprek verkennen we jouw wensen en verwachtingen, leren wij je kinderen kennene en maken wij vervolgafspraken.


Is er een gastouder beschikbaar die aansluit bij jouw wensen met tjd en ruimte voor jouw kind(eren)? Dan volgt een kennismaking. 

Zodra je bent ingeschreven bij Kroostopvang krijg je een bemiddelingsovereenkomst toegestuurd. In de bemiddeling staat beschreven wat je kan verwachten van Kroostopvang; onze wederzijds rechten en plichten staan beschreven. In de Informatiemap Kroostopvang vind je een uitgebreider overzicht van onze huisregels over bijvoorbeeld vakantie, ruilen van opvangdagen, wat te doen bij ziekte van de gastouder of van de kinderen.

Zodra je akkoord gaat met een aan jou voorgestelde gastouder, maken wij voor jullie een overeenkomst op. Dit is een overeenkomst van opdracht. In deze overeenkomst maken ouders en gastouder afspraken over opvangdagen en –tijden, over opvang in (school)vakanties, over de vergoeding van de gastouder e.d.

Onze overeenkomsten zijn gebaseerd op de modelovereenkomsten van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De wet Kinderopvang verplicht kindercentra dossiers aan te leggen van ouders en gastouders. Deze overeenkomsten vormen de basis voor deze dossiers.