Nieuw Kind Portret

2020-06-15

We hebben een nieuw Kind Portret!Onze gastouders volgen de ontwikkeling van het gastkind met ZiKo-VO/Mijn Portret. Omdat deze portretten nauwelijks te bestellen zijn en wij het leuker vinden om een kindvolgsysteem in onze eigen huisstijl te hebben, hebben wij besloten om een eigen kindvolgsysteem te laten maken. Julia Visser, dochter van Nury Huinck van Kroostopvang Groene Rijn, heeft tijdens de Coronasluiting een, vinden wij, prachtig boekje ontworpen. 

Dit boekje, dat opgeborgen kan worden in het Kroostdagboekje, wordt jaarlijks door de gastouder voor elk kind ingevuld. De gastouder beschrijft in het Kind Portret hoe het met het kind in de opvang gaat, hoe het zich ontwikkelt, wat zijn of haar sterke punten zijn en welke acties de gastouder kan ondernemen om de betrokkenheid en het welbevinden van het kind te verbeteren en de ontwikkeling van het kind kan stimuleren.

Gastouders die al kindportretten van ZiKo-VO invullen zullen geen moeite hebben met het invullen van dit boekje. Gastouders die nog geen portretten invullen, gaan wij een handje helpen. Mijn Kind Portret is voor onze gastouders, natuurlijk gratis, te bestellen. Laat als gastouder even weten voor welk kind je een portret wil invullen, dan zorgen wij dat het boekje of de boekjes bij jou komen.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met