Verbetermaatregelen gastouderopvang

2024-03-19

Gastouderopvang als vorm van kinderopvang is onmisbaar
Er wordt al jaren gesproken over verbetermaatregelen voor de gastouderopvang. Gastouderopvang is een waardevolle vorm van kinderopvang, gastouderopvang biedt flexibiliteit voor ouders en is kleinschalig. Daarmee kan gastouderopvang in sommige gevallen beter aansluiten bij de behoefte van ouders en kinderen dan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (kindercentrum).

1 op de 5 gastouders biedt niet voldoende kwaliteit
Uit verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat de kwaliteit van gastouderopvang gemiddeld vergelijkbaar is met de opvang in een kindercentrum, maar dat de variatie groter is. Er zijn gastouders die ontzettend goed zijn, maar er zijn ook gastouders die die een lage of zeer lage pedagogische kwaliteit bieden. Ruim 21% van de gastouders voldoen niet aan wat je van kinderopvang mag verwachten. Deze gastouders bieden wel een sociaal emotioneel veilige omgeving, maar hebben weinig interactie met kinderen en hun activiteitenaanbod is weinig gevarieerd waardoor de kinderen nauwelijks worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Om de pedagogische kwaliteit van gastouders en een goede begeleiding door het gastouderbureau te verbeteren en te waarborgen, worden de kwaliteitseisen voor gastouders en gastouderbureaus aangepast: de Verbetermaatregelen Gastouderopvang. Hiervoor gaat de Wet Kinderopvang aangepast worden. Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de pedagogische doelen voor gastouderopvang gelijk te stellen aan de pedagogische doelen voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Ook wordt voorgesteld om mogelijk te maken bij algemene maatregel van bestuur een maximum te stellen aan het aantal gastouderbureaus per voorziening voor gastouderopvang en bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen aan de inzet van coaches ter ondersteuning van gastouders.

Concrete verbeteringen
1. De 4 pedagogische doelen worden ook voor gastouderopvang opgenomen in de wet;
2. Een gastouder mag straks met maximaal 2 gastouderbureaus een bemiddelingsrelatie hebben;
3. Het gastouderbureau moet beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker die pedagogische coaching aanbiedt aan haar gastouders.

Er zijn nog andere verbetermaatregelen die nog uitgewerkt moeten worden. Gastouders moeten een pedagogisch werkplan hebben, een achterwacht hebben en zich blijvend bijscholen. Het gastouderbureau moet beschikken over pedagogische kennis op HBO niveau. En de GGD gaat nog vaker langskomen.

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2025, er is dus werk aan de winkel maar komende periode gaan wij de gastouders stap voor stap meenemen om, wanneer dat nog niet het geval is, te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. 

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met