Nieuw app voor toeslagen

2024-03-14

Vanaf donderdag 14 maart kan je, als één of meerdere toeslagen ontvangt, je gegevens controleren met de nieuwe Toeslagen app. Hiermee wordt het makkelijker om tussentijds wijzigingen door te geven waardoor de kans wordt verkleind dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt.

Met de app Toeslagen kan je zien met welke gegevens de toeslag(en) nu berekend worden. Ook kan je veranderingen in het jaarinkomen via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan de Dienst Toeslagen je via de app attenderen op en ondersteunen bij het geven van wijzigingen, zodat je jouw gegevens actueel houden.

De komende maanden worden verschillende nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd om gebruikers te ondersteunen bij het doorgeven van wijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inladen van opvanggegevens die kinderopvangorganisaties, waaronder ook Kroostopvang, aan Toeslagen doorgeven, zodat ouders deze gegevens in kunnen zien.

De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met