Uitzondering in wet voor speeltoestellen en bedden en- boxen in de gastouderopvang is in de maak

2024-03-19

Speeltoestellen bij gastouderopvang
Vorig jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat speeltoestellen in de gastouderopvang moeten voldoen aan de veiligheidsregels van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Gastouders, gastouderbureaus maar ook de GGD wisten niet dat er voldaan moest worden aan het WAS. Dat speeltoestellen bij gastouders onder het WAS vallen, leidt tot de onduidelijke situatie dat speeltoestellen in de tuin van een gastouder of vraagouder door de in dat huis wonende kinderen wel gebruikt kunnen worden buiten opvangtijd, maar niet tijdens de momenten dat er gastouderopvang geboden wordt. tijdens de opvang mogen alleen gekeurde (en dus duurdere) speeltoestellen worden gebruikt die voldoen aan het WAS.

Kinderbedden en - boxen in de kinderopvang
In de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang zijn specifieke eisen opgenomen voor de kinderopvang. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om op maat gemaakte (stapel) bedden die worden gebruikt in kindercentra. Deze constructies zijn niet gebruikelijk bij de gastouderopvang, omdat de setting veelal kleiner is en het gebruik van kinderbedden en -boxen doorgaans minder intensief is. De nadere eisen zijn daarom niet proportioneel voor de gastouderopvang.

Voorstel om gastouderopvang te uitzonderen van aanvullende eisen speeltoestellen en kinderbedden
Er is nu een voorstel om de Warenwet te wijzigingen zodat speeltoestellen in de gastouderopvang uitgezonderd worden en om in het Warenwetbesluit Kinderbedden en - boxen het begrip 'kinderopvang' te wijzigen in 'kindercentrum' zodat gastouderopvang wordt uitgezonderd van de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden- en boxen.

Internetconsultatie
Op dit moment is de internetconsultatie gestart. Internetconsultatie is een vast onderdeel wanneer een wet in de maak is of gewijzigd wordt. Hiermee word je als burger / belanghebbende in de gelegenheid gesteld je mening te geven over het voorstel en deze meningen worden in de besluitvorming meegenomen. Wil je jouw mening geven op dit voorstel dan kan je dat hier doen.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met