Gezond eten en drinken bij de gastouder

2024-01-31

Op de dag dat een kindje bij de gastouder is, vindt een groot deel van de eetmomenten van dat kindje daar plaats. Dat maakt dat de gastouder een grote invloed heeft op wat, wanneer en hoe kinderen eten. Daarom is er aandacht voor voeding in ons Pedagogisch Beleid. De volgende passage is opgenomen in ons beleid:

1.5. De gastouder speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de voedingsbehoefte van een kind. Een gastkind brengt het grootste deel van de dag, waarop hij wakker is, bij de gastouder door. De gastouder biedt kinderen gezonde voeding aan en hanteert hiervoor de richtlijnen van het Voedingscentrum. Voldoende en spelenderwijs bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op jonge leeftijd gezond beweeggedrag aanleren is makkelijker dan op latere leeftijd ongezonde gewoontes afleren. De gastouder zorgt ervoor dat kinderen voldoende bewegen en beschrijft hoe zij dit doet in haar werkplan.

In het pedagogisch werkplan van de gastouder is ook een blokje opgenomen waarin de gastouder kan beschrijven wat haar voedingsgewoonten zijn. Zij beschrijft hier welke voeding zij aanbiedt, wanneer én hoe en welke dranken zij aanbiedt: thee, melk, water of vruchtensappen/siroop. Ook wordt door ons tijdens intakegesprekken met nieuwe gastouders en vraagouders aandacht besteed aan voedingsgewoonten en wensen van de ouders. 

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met