Voorstel aan GGD en gemeenten voor inzet extra middelen toezicht gastouderopvang

2020-01-21

Het Rijk heeft vanaf 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Naast de eerder toegezegde 10 miljoen euro, die al in 2019 beschikbaar is gesteld, komt er per 2020 nog 3 miljoen bij. Het ministerie van SZW, GGD-GHOR Nederland en VNG willen graag een intensivering van toezicht en handhaving gastouderopvang. Hiervoor heeft het ministerie van SZW 1,4 miljoen beschikbaar gesteld.

GGD-GHOR Nederland en VNG hebben voor gemeenten en GGD’en een advies opgesteld hoe het toezicht en handhaving op gastouderopvang anders ingezet zou kunnen worden.

In de eerste plaats vinden deze partijen het belangrijk om toezicht en handhaving efficiënt in te zetten. Ten tweede willen zij beter zicht krijgen op de kwaliteit van de gastouderopvang. En ten derde hebben zij als doel aan gastouderbureaus en gastouders een impuls te geven om de kwaliteitseisen beter na te leven.

Het gezamenlijk advies is op deze uitgangspunten gebaseerd. Voorbeelden van mogelijkheden voor de intensivering van het toezicht door gemeenten en GGD:

 • Het verbeteren en verhogen van ‘de steekproef’; het aantal te inspecteren voorzieningen voor gastouderopvang (VGO). Gemiddeld genomen wordt 10% van de voorzieningen jaarlijks geïnspecteerd. Soms gebeurt dit risico-gestuurd. Het verhogen van de steekproef kan op diverse manieren:
  • Het brengen van een kort bezoek van 15-30 minuten aan gastouders om een eerste indruk te krijgen en op grond daarvan te beslissen of een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is.
  • Meer focussen op gastouders die mogelijk niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Signalering kan hiervoor de aanleiding zijn. En door bijvoorbeeld meer gastouders te bezoeken die zijn aangesloten bij gastouderbureaus die matig presteren, of gastouders die bij veel verschillende gastouderbureaus zijn aangesloten.
  • Afspraken maken met gemeenten om binnen een bepaalde periode alle gastouders te bezoeken.
    
 • Kwaliteitsverbetering van de gastouderbureaus (GOB). Begeleiding van gastouders is cruciaal voor de kwaliteit van de gastouderopvang. Het inzetten op het versterken van de kwaliteit van GOB’s kan de kwaliteit van de opvang dus indirect verbeteren, denk aan:
  • Een gesprek tussen een nieuw te starten houder en de gemeente over de verwachtingen en de eisen zodat een houder goed voorbereid is en weet waar hij aan begint.
  • Vraagouders en gastouders vaker benaderen over hun ervaringen met een GOB voordat een inspectie bij een houder van een gastouderbureau plaatsvindt.
  • Standaard alle eisen toetsen bij een gastouderbureau, i.p.v. een selectie van eisen.
  • Houderbijeenkomsten organiseren door GGD en/of gemeenten om houders geïnformeerd te houden, deels als preventiebeleid en deels om een goede relatie met houders te stimuleren.
Overigens betekent dit advies niet dat gemeenten en GGD’en toezicht en handhaving precies zoals hierboven gaan inzetten. Zij bespreken welke middelen in hun regio beschikbaar zijn en hoe die het beste kunnen worden besteed aan het toezicht op en handhaving van de kinderopvang en gastouderopvang.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met