update nieuws corona

2020-03-16

Vandaag hebben wij vrijwel al onze gastouders en nanny's gebeld en al vele vragen beantwoord. Ook zijn wij veelvuldig gebeld/gemaild door ouders. Wij hebben naar beste weten en kunnen antwoord gegeven op deze vragen. Wij gaan morgen verder met het bellen van gastouders en nanny's die wij vandaag niet persoonlijk hebben kunnen spreken. Naast dat wij graag willen weten hoe het met de gastouders en nannies gaat, willen wij ook in kaart brengen hoeveel plekken er beschikbaar zijn voor noodopvang. Noodopvang is kinderopvang voor ouders die werken in cruciale beroepsgroepen/vitale sectoren. Hier vind je de lijst met de cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De overheid heeft vandaag op haar website een lijst gezet met veel gestelde vragen en de antwoorden.
Je vindt deze lijst hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

De twee vragen die het meest aan ons gesteld worden zijn: Mogen kinderen opgevangen worden waarvan niet beide ouders in de vitale sector werken? En de vraag: Moet ik de opvang betalen?

De regel dat beide ouders werkzaam moeten zijn in de vitale sector om recht te hebben op kinderopvang is inmiddels bijgesteld. Op de voornoemde website staat: ‘Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.’


Over betaling van de kinderopvangkosten is de overheid ook duidelijker:

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u d factuur te blijven betalen.

  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 

  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

  • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.

  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 

  • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 

Hou deze website in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen.

Wij zullen je regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen. Voor gastouders is er een besloten Facebook groep ‘Gastouders Kroostopvang’. Gastouders en nannies die nog geen lid zijn van deze groep worden gevraagd om dit bij mij te melden zodat ik hen kan toevoegen/uitnodigen. In deze Facebook groep kunnen vrij snel vragen beantwoord worden en nieuws gedeeld worden.

Schroom niet om ons te bellen. Het verzoek is om te bellen naar ons kantoornummer 0252-215835.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met