Studiedag Kroostopvang

2023-04-01

Vorig jaar was onze jaarlijkse studiedag een enorm succes: interessante en leuke workshops in een wel heel gezellige locatie aan het strand en met heel veel deelnemende gastouders en nannies. Het is moeilijk om deze dag dit jaar te overtreffen, maar we denken dat het ons gaat lukken. We kiezen dit jaar voor onze studiedag weer voor Nederzandt als locatie en hopen dat dit jaar de zon schijnt. En we hebben weer hele leuke trainers bereid gevonden om workshops en trainingen te verzorgen. 

Gastouders kunnen deze dag 2 workshops volgen, één in de ochtend en één in de middag en kiezen uit de volgende onderwerpen: Kunst & Kids, Hechting, Meertalig en Werkgeluk. 

Kunst & Kids door Daphne Voormolen

De kunsten kunnen op veel verschillende manieren waardevol zijn in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De wondere wereld van kunst sluit naadloos aan bij de creatieve en nieuwsgierige geest van kinderen van nature hebben.
In deze workshop duiken we hier verder in en bespreken we wat kinderen leren van verschillende kunst-gerelateerde activiteiten. Welke vaardigheden ontwikkelen kinderen door kunst te bekijken, over kunst te praten en door zelf kunst te maken?
We beginnen met een theoretische achtergrond en vervolgens gaan we ons steeds meer richten op de praktijk met veel voorbeelden en tips voor in de gastouderopvang. Iedereen gaat vol inspiratie aan het einde van de dag naar huis!

Hechting: het vertrouwen hebben op goede dingen

Deze workshop wordt verzorgd door Joyce Blauwhoff.
Hoe ontstaat een gehechtheidsrelatie bij een kind? Wat is onveilige hechting en wat kun je
doen als gastouder om bij te dragen aan een veilige hechting? Ontwikkelingspsycholoog
Jude Cassidy omschrijft hechting als ‘het vertrouwen op goede dingen’. Niet alle kinderen
kennen een veilige hechting. Sommige kinderen vallen in kwetsbare situaties terug op hun
eigen, soms onveilige, hechtingsstijl. In de workshop gaan we aan de slag met wat je als
professional kan doen als kinderen laten zien dat ze meer behoefte hebben aan veiligheid.
Er worden tips en inzichten gedeeld over hoe we kunnen bijdragen aan een (nog) betere
vertrouwensband met kinderen zodat zij kunnen opgroeien tot leuke volwassenen.

Meertalig door Maaike Verrips.

We verkennen in de eerste plaats met alle aanwezigen de ervaringen met anderstalige
kinderen en de vragen die daarover bestaan. Vervolgens gaan we zowel theoretisch als
praktisch aan de slag. Actuele wetenschappelijke inzichten over meertaligheid in het
brein en meertaligheid in de samenleving passeren de revue. Hoe werkt het meertalige
brein? Hoe verwerven kinderen verschillende talen? Hoe kunnen we kinderen daarin
ondersteunen? Tot slot bespreken we een aantal praktische hulpmiddelen om te
communiceren met meertalige peuters, in het bijzonder maar niet uitsluitend als zij een
Poolse achtergrond hebben.

Werkgeluk door Diana Bakboord.

Werken is leuk als het ons voldoening en plezier oplevert, maar steeds vaker zien we dat
mensen er stress door ervaren. De afgelopen jaren hebben we het drukker gekregen, zowel op het werk als privé. Een beetje druk is niet erg, maar te veel druk veroorzaakt stress.
Door beter te weten wie je bent, wat je energie geeft en waar je sterke kanten liggen, kun je
jezelf beter sturen. Dit is de kern van werkgeluk.
In deze workshop ontdek je waar werkgeluk door bepaalt wordt, kijk je hoe het zit met jouw
eigen werkgeluk en onderzoek je hoe je hier zelf invloed op kunt uitoefenen.
Met elkaar wisselen we uit wat werkt om meer voldoening en plezier in het werk te ervaren
en inspireren we elkaar met ideeën en ervaringen om het werk boeiend te houden.

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met