Corona maatregelen

2020-03-13

Blijf vooral met elkaar in gesprek en gebruik je gezonde verstand!

De aankondiging van het kabinet en RIVM dat er een aanscherping is van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd bij onze gastouders en ouders en daarmee voor veel onrust én paniek.

Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open, zo meldt het ministerie. Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen en kinderopvang open blijven. Hierdoor kunnen ouders, die niet thuis kunnen werken zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, onderwijzers en leraren naar hun werk gaan. Voor kinderen/leerlingen en leraren/pedagogisch medewerkers/gastouders,  die zich niet goed voelen, is de oproep om bij verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden) thuis te blijven/niet te werken.

In principe kan de gastouderopvang dus nog gewoon doorgaan en ouders die moeten werken blijven ondersteunen. De Brancheorganisatie Kinderopvang adviseert met klem de richtlijnen van het RIVM te volgen.

Er is geen reden voor paniek, blijf met elkaar in gesprek, met gezond verstand kom je er met elkaar wel uit. Bedenk dat een kind dat al maanden een snotneus heeft, nu niet ineens het corona virus te pakken zal hebben. Maar veranderen de klachten en komt er ook koorts bij, wees dan alert. Die alertheid geldt voor de gastouder, maar ook ouders van een ziek kind moeten hun verantwoordelijk voor hun eigen kind nemen. Hou als het kan, je kind thuis en breng hem/haar niet naar de gastouder. Elke opvanglocatie/gastouderopvang is uniek. Er zijn gastouders of huisgenoten van gastouders met astma of die kwetsbaar zijn of meer vatbaar zijn voor Corona en er zijn kwetsbare gastkinderen. Als de gastouder vraagt om een kind niet te brengen, respecteer en voldoe aan haar verzoek.  Deze bijzondere situatie vraagt om bijzondere oplossingen en schroom niet om ons te bellen om met je mee te denken. 

Op basis van de informatie van het RIVM en de Brancheorganisatie Kinderopvang is ons advies aan gastouders en vraagouders:

  • Een gastouder vangt geen kinderen op als zij of één van haar huisgenoten ziek is of koorts heeft. Welke criteria er gelden bij verkoudheid zonder koorts, hopen we snel te horen via de overheid en/of de Brancheorganisatie Kinderopvang
  • Bij een groepje kinderen met (chronische) snotneuzen waarbij er geen kwetsbare gastouders/huisgenoten of andere gastkinderen zijn, mag een gastouder de kinderen wel opvangen. Blijf wel alert op veranderingen. Als een kind gaat hoesten, veel niezen of koorts krijgt kan hij/zij niet opgevangen worden. Aan ouders het advies om contact op te nemen met de huisarts.
  • Moet jij als ouder thuiswerken, overweeg om jouw kinderen ook thuis te houden
  • Blijf weg bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, bezoek deze niet

Voor hygiënemaatregelen zijn de adviezen ongewijzigd:

Was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die gelijk weg, geef geen handen.

Doorbetaling

Gastouders, die niet kunnen opvangen omdat zij ziek zijn of omdat een huisgenoot ziek is, krijgen in principe niet doorbetaald. Ouders en gastouders kunnen samen hier een afwijkende afspraak over maken zodat gastouders niet in financiële problemen komen.

Voor kinderen, die niet naar de opvang kunnen omdat zij ziek zijn en/of een risico vormen voor andere kinderen, moet de gastoudervergoeding wel doorbetaald worden. In principe krijgen ouders hun loon doorbetaald, hebben recht op zorgverlof en het recht op kinderopvangtoeslag blijft ook bestaan waardoor ouders niet geconfronteerd worden met extra kosten. Zij zullen dan echter wel zelf hun kind thuis moeten ‘opvangen’.

In alle situaties geldt dat per situatie afspraken gemaakt kunnen worden met gastouders, ouders en bureau. Het uitgangspunt is voorkomen van financiële problemen voor gastouders, ouders én bureau als gevolg van deze situatie.

Heb je vragen, wil je dat we meedenken over jouw situatie, neem dan contact met ons op. Je kunt ons op werkdagen bereiken van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 0252-215835 of mail naar info@kroostopvang.nl. Jouw mail wordt dagelijks en ook in het weekend gelezen en indien nodig wordt er direct contact met jou opgenomen.

Tot slot willen wij onze enorme respect uitspreken voor alle medewerkers in de zorg en in alle andere sectoren waar mensen voor mensen zorgen en dus ook voor onze gastouders, die nu met veel zorg en zorgen de kinderen opvangen.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende periode en we hopen op een goede afloop.

 

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met