Uitbetaling compensatie kosten kinderopvang rond 28 mei

2021-05-04


Net als tijdens de sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot 11 mei vorig jaar worden ook de kosten van de kinderopvang in de periode 16 december 2020 tot 7 februari 2021 door de overheid vergoed. Ook ouders die gebruik maken van gastouderopvang krijgen deze vergoeding.

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21/22 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan zijn een brief per post of in hun digitale berichten box van de overheid. De compensatie wordt rond 28 mei uitbetaald aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de Belastingdienst bekend waren. Deze gegevens zullen mogelijk niet altijd volledig aansluiten bij de werkelijke situatie. Daardoor kunnen er kleine verschillen zijn. De overheid vraagt daarvoor begrip bij ouders, maar er kan bezwaar worden gemaakt. Deze compensatieregeling heet officieel 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang' (TTKO). Voor ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen geldt er een apart regeling.

Ook ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen de kosten voor kinderopvang vergoed.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik maken van de zogenaamde regeling 'tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren geen kinderopvangtoeslag of vergoeding van de gemeente ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Dat kan naar verwachting vanaf 15 mei via de website van de SVB. Voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang.

Tijdens de 2e sluiting wel vergoeding door de overheid, geen compensatie door Kroostopvang
De vergoeding voor gastouderopvang is gemaximeerd tot een uurtarief van € 6,27 in 2020 en € 6,47 in 2021. In 2020 heeft Kroostopvang ouders, die geen gebruik mochten maken van de opvang gecompenseerd voor het deel boven de € 6,27 voor wat betreft de bureaukosten. Tijdens de 2e kinderopvangsluiting was de gastouderopvang niet gesloten en is er vanuit Kroostopvang geen compensatie.

Online rekentool gastouderopvang

Bereken de kosten van de kinderopvang.

Naar de rekentool

Contactgegevens:

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang werkt
samen met