Metoda Zaaigoed

2019-09-01

W czwartek wieczorem 10 i 31 października oraz 14 i 28 listopada Essisme zapewni nowatorskie szkolenie w Lisse.

Każdy, kto pracuje lub mieszka z dzieckiem, ma duży wpływ na jego kształtowanie. Dzieci są w dużej mierze kształtowane przez wiadomości, które otrzymują. O tym, co należy, a co nie, jak traktujecie siebie nawzajem lub swoje środowisko. Innymi słowy: dzieci wykazują to, co zostało im we wczesnych latach zaszczepione.

Ale jak świadomie kształtujemy nasze dzieci? I czy jesteśmy świadomi tego, co zostało zaaszczepione w naszym wychowaniu? Jak to wpływa na nasz sposób edukacji?

Metoda ZaaiGoed, opracowana przez Essisme, uczy patrzeć inaczej. Dzięki metodzie ZaaiGoed świadomie wysyłasz pozytywne wiadomości dla dziecka.

Wielu opiekunów dzieci uczestniczyło we wstępie do tej metody w dniu naszych warsztatów w zeszłym roku. Tej jesieni Kroostopvang West organizuje podstawowe szkolenie ZaaiGoed dla opiekunów dzieci.

Chcesz wiedzieć więcej o metodzie ZaaiGoed? Zajrzyj więc na stronę Essisme.

Logo kroostopvang

Ogólne dane kontaktowe

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang współpracuje z