Opieka nad dziećmi zostanie ponownie otwarta 11 maja

2020-04-22

Wczoraj wieczorem ogłoszono, że gabinet postanowił ponownie otworzyć opiekę nad dziećmi 11 maja. Zasadniczo możesz przyprowadzić swoje dziecko (dzieci) z powrotem do opiekuna w dniu 11 maja ale nie wszystkie opiekunki do dzieci będą ponownie przyjmować dzieci tego dnia. Na przykład są opiekunowie, którzy należą do grupy ryzyka, są też opiekunowie którzy są chorzy. W najbliższych dniach skontaktujemy się z opiekunami dzieci, aby zapytać, czy będą mogli podjąć opiekę od 11 maja. Jeśli opiekunka rozpocznie opiekę nad dzieckiem w dniu 11 maja, skontaktuje się z tobą. Skontaktujemy się również z rodzicami, których opiekunka, nie będzie mogła podjąć opieki 11 maja, w celu omówienia, czy dzieci mogą być pod opieką innego opiekuna, tymczasowo czy w inny sposób. Opiekunowie, którzy nie rozpoczną opieki nad dzieckiem w dniu 11 maja, nie będą już otrzymywać wynagrodzenia. Obowiązuje tutaj nasza normalna zasada: jeśli opiekunka nie podejmie opieki nad dziećmi, nie będzie otrzymywać zapłaty.

Opiekunowie, którzy opiekują się dziećmi lub ci którzy ponownie podejmą opiekę 11 maja, opracują zasady, które będą miały na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirus. Jest prośba do rodziców aby te zasady, które miejmy nadzieję będą obowiązywać tylko tymczasowo respektować. Opiekunka dziecka samodzielnie poinformuje cię o tych zasadac

Logo kroostopvang

Ogólne dane kontaktowe

06 458 348 66
info@kroostopvang.nl

Kroostopvang współpracuje z