Wat doet kroostopvang?

Kroostopvang heeft een uitmuntende reputatie op het gebied van kinderopvang. Dit komt omdat wij werken vanuit ons moedergevoel en het kind centraal zetten in het hele proces van bemiddeling en begeleiding. Wij zorgen ervoor dat jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen bij een gastouder die bij hem/haar past. Een vertrouwd gezicht voor jouw kind en professionele begeleiding van jouw kind, elke dag weer, dat is waar Kroostopvang zich voor inzet.

Aan de basis van onze kinderopvang staat de optimale selectie van gastouders. Iemand mag zich pas gastouder noemen bij Kroostopvang, als is voldaan aan de volgende punten:

  1. De gastouder voldoet aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang
  2. De gastouder minimaal een diploma Pedagogisch Werker niveau 3 of een diploma op niveau 4 van een andere beroepsopleiding heeft
  3. De gastouder ervaring heeft met het verzorgen van kinderen en het werken met kinderen
  4. De gastouder bereid is onze trainingsprogramma’s en cursussen te volgen om zich te blijven ontwikkelen
  5. De gastouder, haar huisgenoten van 18+ en haar structurele bezoek beschikken over een VOG, een verklaring omtrent gedrag, waarmee zij zijn geregistreerd in het Personenregister. Door dit register worden zij continu gescreend.

Naast deze verklaringen en registratie gaan we ook op ons onderbuikgevoel af en zorgen we ervoor dat alleen gastouders bij Kroostopvang zijn aangesloten bij wie we onze eigen kinderen zouden willen brengen.