Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Wat doen wij voor jou als ouder?

Onze visie

Gastouderopvang is de beste opvang voor baby's

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt telkens weer dat gastouderopvang de beste vorm van opvang is voor een baby. En ook als kinderen al iets ouder zijn hebben zij baat bij deze kleinschalige kinderopvang bij gastouders thuis.

Baby’s maken bij alles wat hen vreemd is een stresshormoon aan. En hoe meer stresshormoon, hoe minder goed een kind zich ontwikkelt.

Daarom is het van belang om hen zo min mogelijk vreemde situaties aan te bieden en dus ook zo min mogelijk verzorgers. Binnen gastouderopvang heeft je baby te maken met slechts één vaste verzorger. Dit staat tegenover soms wel zes leidsters op een kinderdagverblijf, op de verschillende opvangdagen.

Aan die ene vaste verzorger kan de baby zich gaan hechten en zal hij/zij zich veilig gaan voelen. Veiligheid is de basis voor een goede ontwikkeling en daar heeft een kind dus ook op latere leeftijd baat bij.

 

'Het is onze missie om alle kinderen van Nederland te laten genieten van de opvang die het beste bij hun past. Waar zij zichzelf mogen zijn, gezien worden en zich mogen ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen tijd. Uiteraard onder begeleiding van onze streng geselecteerde, gekwalificeerde, professionele en toegewijde Gastouders.'

 

Samenwerking tussen gastouder, ouders en gastouderbureau

Om ervoor te zorgen dat de opvang helemaal aansluit bij de behoeften van het kind, zodat hij/zij zich veilig en gezien voelt, is samenwerking belangrijk. Samenwerking tussen ouders, gastouder en gastouderbureau.

Want samen willen wij het beste voor jouw kind en werken wij ieder vanuit onze eigen positie ten opzichte van het kind.

De ouders, omdat zij hun kind het beste kennen, het beste weten wat zijn/haar behoefte is en wat hij/zij nodig heeft. 

De gastouder, omdat zij, naast de ouders, het meest directe contact heeft met het kind, hem/haar ziet in de opvangsituatie en tussen de andere gastkinderen en vanuit haar pedagogische expertise de ontwikkeling van het kind kan volgen en stimuleren.

En wij als gastouderbureau, omdat wij ervoor kunnen zorgen dat ook de randvoorwaarden van de opvang goed geregeld zijn. We zijn de bemiddelende partij die van een afstand kan zien hoe het met het kind gaat en wat de invloed van ouders en gastouder is op het welbevinden van het kind. Wij zijn ook degenen waar ouders en gastouder terecht kunnen als zij vragen hebben. Op ons kun je terugvallen. Wij zorgen ervoor dat er cursussen plaatsvinden die gastouder en mogelijk ook ouders verder kunnen scholen. En wij zijn degenen die ervoor zorgen dat contractuele en administratieve zaken goed geregeld zijn, zodat daar in ieder geval geen zorgen om zijn.

 

Persoonlijke betrokkenheid

Zowel ouders als gastouders hebben vanaf het moment van hun inschrijven te maken met één vaste contactpersoon, hun gastouderbegeleider. Deze gastouderbegeleider kent zowel ouders als gastouder persoonlijk en evalueert regelmatig met hen de opvang van de kinderen. Ook bij vragen en problemen is de gastouderbegeleider degene die je verder kan helpen. Zij voelt zich persoonlijk betrokken bij de opvang van jouw (gast)kind en staat altijd voor je klaar om je te helpen.

 

Wil je weten wat Kroostopvang voor jou als ouder doet? Klik hier.

 

Wil je weten wat onze gastouders voor jou kunnen betekenen? Klik hier.