Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Voorbereiden op de toekomst

Ontwikkeling van het kinderbrein in de kinderopvang

Tussen de 0 en 6 jarige leeftijd ontwikkelt het kinderbrein zich het meest. Er worden dan  razendsnel ontzettend veel verbindingen aangelegd als gevolg van wat een kind ervaart. Het zijn juist de kinderen in deze leeftijdscategorie die de kinderopvang bezoeken. Dat houdt in dat kinderopvang een ontzettend belangrijke taak heeft in het stimuleren van een goede ontwikkeling en het aanleren of behouden van gewenste vaardigheden voor de toekomst.

 

21st century skills

Deze ‘vaardigheden voor de toekomst’ worden de 21st century skills genoemd. Deze term duikt steeds vaker op. Het heeft te maken met een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw.

Kinderen worden op dit moment opgeleid voor beroepen die al zeer binnenkort niet meer bestaan. Nieuwe technologieën doen huidige banen verdwijnen of creëren werk waarvoor nog nauwelijks opleiding bestaat.

Wil jouw kind als hij volwassen is in de 21e eeuw werk vinden, dan is hij, naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden (taal, rekenen, denken) zeer gebaat bij het hebben van vaardigheden als: probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch kunnen denken, kunnen communiceren, sociaal en cultureel vaardig zijn, kunnen samenwerken, doorzettingsvermogen, ondernemend en nieuwsgierig zijn.

 

Hoe stimuleert de gastouder deze vaardigheden?

De gastouder stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden door:

  • De inrichting van de ruimte;

  • Het aanbod van materialen en activiteiten;

  • Het uitlokken en begeleiden van spel;

  • Creëren van contact met anderen;

  •  Goede interactie tussen gastouder en kinderen

De gastouder kan hierbij rekenen op de hulp, begeleiding en advies van haar gastouderbegeleider.