Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Recht op kinderopvangtoeslag

Recht op kinderopvangtoeslag over zowel gastoudervergoeding als bureaukosten

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag over het totaal aan opvangkosten. Bij gastouderopvang bestaan die kosten uit gastoudervergoeding + bureaukosten. 

 

Alleen bij gastouders met een LRKP nummer

Alleen als je kind wordt opgevangen bij een gastouder die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), heb je recht op kinderopvangtoeslag. Bij al onze gastouders is dat het geval. Zij zijn allemaal geregistreerd in het LRKP en hebben een LRKP-nummer, waarmee je de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Hoogte van de kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een percentage van de opvangkosten. De hoogte van de kinderopvangtoeslag waar jij recht op hebt is afhankelijk van jouw (gezins)inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger het percentage kinderopvangtoeslag.

 

Veel meer kinderopvangtoeslag bij een tweede en volgend kind

Krijg je een tweede, derde of vierde kind, dan ligt het percentage van de kinderopvangtoeslag beduidend hoger. Je gaat dus bij een tweede kind nooit het dubbele aan opvangkosten betalen, maar (veel) minder.

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag kun je zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan tot uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van de opvang. Van ons ontvang je bij start van de opvang een kostenprognose, waarin we duidelijk zetten wat het gemiddelde uurtarief is (bestaande uit de gastoudervergoeding + bureaukosten), dat jij opgeeft aan de Belastingdienst.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?

Kroostopvang is een officieel erkend Hulp- en Informatiepunt Kinderopvangtoeslag. Onze medewerkers op het servicekantoor helpen je graag!

 

Maandelijkse uitkering

De toeslag ontvang je in maandelijkse termijnen. En pas nadat jij van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, incasseren wij de factuur van die maand. De kinderopvangtoeslag ontvang je meestal rond de 20e van de maand. Wij incasseren rond de 26e.

 

Jaaropgave

Als het jaar voorbij is vraagt de Belastingdienst ons om een overzicht van daadwerkelijk gefactureerde kinderopvangkosten. Dat vraagt de Belastingdienst ook aan jou. Daarom sturen wij je na afloop van het jaar een jaaropgave, waarin precies staat hoeveel opvang je in het afgelopen jaar hebt afgenomen.
Het kan dan zijn dat jij voor minder uren kinderopvangtoeslag hebt ontvangen dan dat je uiteindelijk hebt gebruikt (bijvoorbeeld omdat je een paar keer extra opvang nodig hebt gehad). Dat verschil wordt door de Belastingdienst verrekend in het nieuwe opvangjaar. Je krijgt dan dus met terugwerkende kracht nog je misgelopen kinderopvangtoeslag.

Onze kostenprognoses zijn altijd aan de voorzichtige kant (doordat wij al rekening houden met de vakanties van de gastouder bijvoorbeeld). Hierdoor wordt de kans verkleind dat jij teveel kinderopvangtoeslag aanvraagt en dus moet terugbetalen.