Jakość

Jakość to szerokie pojÄ™cie, które ma sens wyÅ‚Ä…cznie wtedy, gdy jest jasne, co masz na myÅ›li. Dla Kroostopvang jakość to wÅ‚aÅ›ciwa gra miÄ™dzy entuzjastycznymi, zaangażowanymi opiekunami, którzy opiekujÄ… siÄ™ dziećmi i inspirujÄ… je, dokÅ‚adnymi pracownikami biurowymi, którzy zapewniajÄ… sprawne rozliczenie administracyjne i finansowe opieki oraz rodzicami, którzy powierzajÄ… swoje wÅ‚asne dzieci dobrej opiece. Odbywa siÄ™ to w ramach jasnych wzajemnych porozumieÅ„, w których kluczowe sÄ… koordynacja i osobista odpowiedzialność.


Jakość nigdy nie jest „skoÅ„czona”. Dlatego cieszymy siÄ™, że możemy pracować nad dalszym rozwojem agencji, ale z pewnoÅ›ciÄ… również nad dalszym rozwojem opiekuna do dzieci. Kroostopvang oferuje warsztaty i szkolenia (online). Każdemu opiekunowi i każdej rodzinie oferujemy coroczne spotkanie z coachem opiekunów i zachÄ™camy opiekunów do uczestnictwa w sieci opiekunów. Wymiana pomysÅ‚ów ze wspóÅ‚pracownikami na temat codziennej pracy, na przykÅ‚ad podczas porannej kawy lub spotkania przesÅ‚uchujÄ…cego jest stymulujÄ…ca.


Sam Kroostopvang stale siÄ™ rozwija. Preferujemy robić to w porozumieniu z rodzicami i opiekunami, aby uzyskać wyobrażenie o twoich życzeniach i pomysÅ‚ach. W miarÄ™ możliwoÅ›ci angażujemy nasz Komitet Rodziców.