Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissies van de verschillende Kroostopvang vestigingen vergaderen tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk. Iedere afzonderlijke Kroostopvang-oudercommissie heeft echter een eigen adviesrecht.

Een oudercommissie bestaat uitsluitend uit vraagouders en heeft minimaal 2 en maximaal 7 leden. Deze aantallen gelden per vestiging. Is er in een vestiging nog slechts 1 geinteresseerd lid, dan mag deze ouder wel al deelnemen aan de gezamenlijke vergaderingen, maar er is dan nog geen sprake van een commissie.

De zittingsduur van de oudercommissieleden is 18 maanden. Deze kan worden verlengd.

Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van vraagouders over het bemiddelingsgebied en naar de leeftijden van kinderen die gebruik maken van onze gastouderopvang.

Doelstelling

De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de vraagouders die zijn aangesloten bij een Kroostopvang Gastouderbureau. Daarnaast geeft de oudercommissie advies aan Kroostopvang namens alle vraagouders, op het gebied van kwaliteit van de opvang en het gastouderbureau.

Wat doet de oudercommissie?

Iedere vraagouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs! Ook kan Kroostopvang de oudercommissie vragen hen te adviseren over kwesties waar ouders mee te maken hebben.

Wat doet de oudercommissie niet?

De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor vraagouders. De commissie probeert op een positieve manier de verschillende belangen, zowel die van Kroostopvang als die van de vraagouders en hun kinderen, te behartigen.

Wil je meedoen, meedenken of meepraten?

Wil je meedenken en meepraten, laat het weten aan je gastouderbegeleider.

 

De oudercommissie van Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o. heeft een eigen e-mailadres waar ouders van Kroostopvang Amersfoort hun vragen en opmerkingen naartoe kunnen mailen: oudercom.kroost.amersfoort@gmail.com

 

Leden Oudercommissie

Roxanne Kouwenhoven - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o. 

Roxanne Kouwenhoven - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Mijn naam is Roxanne Kouwenhoven, ik ben moeder van Olyvia en woonachtig in Hoogland. Ik heb mij opgegeven voor de Oudercommissie omdat, ik graag betrokken ben bij Kroostopvang en een bijdrage wil leveren aan de zichtbaarheid wat Kroostopvang betekend voor ons als ouders. Inmiddels zijn er al een aantal meetings geweest waarbij, we aan het brainstormen zijn hoe wij ons steentje kunnen bijdragen op een leuke, informatieve en korte wijze.

 

 

 

Sandra Molegraaf-Janssen - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Mijn naam is Sandra. Ik ben moeder van Kieran en Roan. Kieran is de oudste en toen we naar geschikte opvang zochten kwamen we bij een gastouder en bij Kroostopvang uit. Wat mij aansprak was de betrokkenheid van de gastouders en de actieve houding van de gastouderbegeleiding van Kroostopvang. Onze kinderen hebben het reuze naar hun zin bij de gastouder. Door het vertrouwen dat we in onze gastouder hebben kunnen wij met een gerust hart aan het werk. 

Ik ben lid geworden van de OC omdat ik het belangrijk vind dat ouders ook een stem hebben. Als ouder merk je niet wat er op de achtergrond bij het bureau gebeurd, terwijl dit wel effect heeft op de gastouder en dus ook op onze kinderen. Daar wil ik namens de betrokken ouders ook graag een stem in hebben. 

 

Leonie Wijnholds - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Mijn naam is Leonie. Ik ben moeder van een heerlijk dochtertje (mei 2016) en in 2018 verwachten wij ons tweede kindje. Sinds september 2016 gaat onze dochter naar een gastouder van Kroostopvang. Hier zijn wij ontzettend tevreden over. Ze heeft het er erg leuk en leert met andere kinderen spelen. Met veel vertrouwen is ze twee dagen in de week bij de gastouder zodat wij beide aan het werk kunnen.

Ik ben lid geworden van de gastoudercommissie omdat ik het belangrijk vindt dat de stem van de ouders gehoord worden. Ook vindt ik ouderparticipatie belangrijk. Vanuit het belang van alle ouders kijk ik graag naar de voorstellen vanuit Kroost voor nieuw beleid en maar ook het huidige beleid. Hiermee houden we elkaar scherp om samen tot het beste voor onze kinderen, maar ook de gastouders te komen.