Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissies van de verschillende Kroostopvang vestigingen vergaderen tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk. Iedere afzonderlijke Kroostopvang oudercommissie heeft echter een eigen adviesrecht.

Een oudercommissie bestaat uitsluitend uit vraagouders en heeft minimaal 2 en maximaal 7 leden. Deze aantallen gelden per vestiging. Is er in een vestiging nog slechts 1 geinteresseerd lid, dan mag deze ouder wel al deelnemen aan de gezamenlijke vergaderingen, maar er is dan nog geen sprake van een commissie.

De zittingsduur van de oudercommissieleden is 18 maanden. Deze kan worden verlengd.

Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van vraagouders over het bemiddelingsgebied en naar de leeftijden van kinderen die gebruik maken van onze gastouderopvang.

Doelstelling

De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de vraagouders die zijn aangesloten bij een Kroostopvang Gastouderbureau. Daarnaast geeft de oudercommissie advies aan Kroostopvang namens alle vraagouders, op het gebied van kwaliteit van de opvang en het gastouderbureau.

Wat doet de oudercommissie?

Iedere vraagouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs! Ook kan Kroostopvang de oudercommissie vragen hen te adviseren over kwesties waar ouders mee te maken hebben.

Wat doet de oudercommissie niet?

De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor vraagouders. De commissie probeert op een positieve manier de verschillende belangen, zowel die van Kroostopvang als die van de vraagouders en hun kinderen, te behartigen.

Wil je meedoen, meedenken of meepraten?

Wil je meedenken en meepraten, laat het weten aan je gastouderbegeleider.

De oudercommissie van Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o. heeft een eigen e-mailadres waar ouders van Kroostopvang Amersfoort hun vragen en opmerkingen naartoe kunnen mailen: oudercom.kroost.amersfoort@gmail.com

 

Leden Oudercommissie

Roxanne Kouwenhoven - Secretaris Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Roxanne Kouwenhoven - Lid oudercommissie Kroostopvang
Mijn naam is Roxanne Kouwenhoven, ik ben moeder van Olyvia en woonachtig in Hoogland. Ik heb mij opgegeven voor de Oudercommissie, omdat ik graag betrokken ben bij Kroostopvang en een bijdrage wil leveren aan de zichtbaarheid van wat Kroostopvang betekent voor ons als ouders. Inmiddels is er al een aantal meetings geweest waarbij we aan het brainstormen zijn hoe wij ons steentje kunnen bijdragen op een leuke, informatieve en korte wijze. 

 

Sandra Molegraaf-Janssen - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Sandra Jansen - Lid oudercommissie Kroostopvang
Mijn naam is Sandra. Ik ben moeder van Kieran en Roan. Kieran is de oudste en toen we naar geschikte opvang zochten kwamen we bij een gastouder en bij Kroostopvang uit. Wat mij aansprak was de betrokkenheid van de gastouders en de actieve houding van de gastouderbegeleiding van Kroostopvang. Onze kinderen hebben het reuze naar hun zin bij de gastouder. Door het vertrouwen dat we in onze gastouder hebben kunnen wij met een gerust hart aan het werk. Ik ben lid geworden van de Oudercommissie omdat ik het belangrijk vind dat ouders ook een stem hebben. Als ouder merk je niet wat er op de achtergrond bij het bureau gebeurd, terwijl dit wel effect heeft op de gastouder en dus ook op onze kinderen. Daar wil ik namens de betrokken ouders ook graag een stem in hebben. 

 

Miranda Vermeulen - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Miranda Vermeulen - Lid oudercommissie Kroostopvang

Mijn naam is Miranda, ik ben moeder onze prachtige dochter Amber. Ambers opvang-CV is ondanks haar jonge leeftijd, al indrukwekkend. Zij is gestart bij een kennis die gastouder bleek te zijn bij Kroostopvang. Zo kwam ik met Kroostopvang in contact. Helaas zat Amber daar niet op haar plek. Ze huilde veel en de gastouderbegeleider van Kroostopvang heeft ons in die periode bijgestaan en geadviseerd. Na ook bij de tweede gastouder Amber uitgebreid te hebben geobserveerd kwamen we uit bij gastouder drie waar we allemaal dolgelukkig mee waren. Amber veranderde daar van een huilbaby in de vlotte, nieuwsgierige peuter die ze nu is. Helaas is die gastouder er mee gestopt, maar opnieuw gaat Amber nu naar een fantastische gastouder. Kroostopvang heeft de gehele weg bijgestaan en hierdoor ben ik nieuwsgierig geworden naar hoe het achter de schermen precies werkt bij een gastouderbureau. Bovendien wil ik graag mijn steentje bijdragen ook andere ouders te vertellen hoe goed Kroostopvang is. Vandaar dat ik lid ben geworden van de Oudercommissie. 

 

Janneke Mulderij - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Janneke Mulderij - Lid oudercommissie Kroostopvang
Ik ben Janneke, moeder van Eva (2016). Eva gaat vanaf dat zij vier maanden was naar een gastouder van Kroostopvang. Onze gastouder woont bij ons in de buurt en wij vonden haar zonder dat wij Kroostopvang kenden. Omdat ik benieuwd ben naar wat een gastouderbureau nu precies doet en waarom onze gastouder zo tevreden is over Kroostopvang, ben ik lid geworden van de Oudercommissie. 

 

Leonie Wijnholds - Lid Oudercommissie Kroostopvang Amersfoort e.o.

Mijn naam is Leonie. Ik ben moeder van een heerlijk dochtertje (mei 2016) en in 2018 verwachten wij ons tweede kindje. Sinds september 2016 gaat onze dochter naar een gastouder van Kroostopvang. Hier zijn wij ontzettend tevreden over. Ze heeft het er erg leuk en leert met andere kinderen spelen. Met veel vertrouwen is ze twee dagen in de week bij de gastouder zodat wij beiden aan het werk kunnen.

Ik ben lid geworden van de gastoudercommissie omdat ik het belangrijk vind dat de stem van de ouders gehoord wordt. Ook vind ik ouderparticipatie belangrijk. Vanuit het belang van alle ouders kijk ik graag naar de voorstellen vanuit Kroostopvang voor nieuw beleid en maar ook het huidige beleid. Hiermee houden we elkaar scherp om samen tot het beste voor onze kinderen, maar ook de gastouders te komen.