Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Onze eisen aan een gastouder

Onze eisen aan een gastouder

Om voor Kroostopvang te mogen werken als gastouder moet de gastouder voldoen aan een aan de wettelijke eisen. Maar wij stellen ook aanvullende eisen.

Want als Kroostopvang willen wij alleen de allerbeste gastouders voor jouw kind!

 

Wettelijke eisen

De eisen die door de Wet Kinderopvang aan gastouders worden gesteld, zijn:

1. Beroepskwalificatie 

Gastouders moeten beschikken over een diploma waarmee zij gekwalificeerd zijn voor het werk als gastouder. Dat is minimaal het diploma MBO2 Helpende Zorg en Welzijn. Een volledige lijst van diploma’s die van toepassing zijn op gastouders vind je hier.

 

2. Geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Gastouders moeten elke twee jaar een herhalingscursus EHBO aan kinderen volgen. Hun certificaat moet vervolgens worden geregistreerd bij het Nederlandse Oranje of Rode Kruis.

 

3. Verklaring Omtrent Gedrag

Gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten, voor start van de opvang, een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Met ingang van 1 maart 2018 moeten alle volwassenen die een half uur per drie maanden of meer aanwezig zijn bij de opvang van de kinderen, ook een VOG hebben en geregistreerd zijn in het Peronenregister Kinderopvang.

 

4. Minimaal 18 jaar oud

De gastouder moet minimaal 18 jaar oud zijn om als gastouder aan het werk te mogen gaan.

 

5. Nederlands, Fries of andere streektaal spreken tijdens de opvang

De voertaal tijdens de opvang moet een in Nederland erkende taal zijn.

 

6. Veilige en schone opvanglocatie 

De gastouder moet ervoor zorgen dat haar huis veilig en schoon is tijdens de opvang.

 

7. Ingeschreven bij een gastouderbureau

Alleen als een gastouder is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau mag er opvang bij haar thuis plaatsvinden.

 

8. Registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Het gastouderbureau moet ervoor zorgen dat de gastouder wordt geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Alleen als dat het geval is, mag de gastouder opvang bieden op haar locatie en hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag.


Onze aanvullende eisen

1. Opleidingsniveau

Wij vinden het vreemd dat aan gastouders niet dezelfde opleidingseisen worden gesteld als aan Pedagogisch Medewerkers. Daarom streven wij wel naar datzelfde niveau. Dat neemt niet weg dat een gastouder met een MBO2 diploma wel gastouder mag worden, maar om bij Kroostopvang gastouder te worden moet zij wel aan extra opleidingseisen voldoen. Wij zien graag dat de gastouder in basis wel een hoger opleidingsniveau heeft, zij het mogelijk in een heel andere richting. Bijvoorbeeld: een Universitair afgestudeerde communicatiewetenschapper die haar MBO2 diploma heeft gehaald om gastouder te mogen worden. In de praktijk blijkt dat wij veel gastouders hebben met een SPW, SPH of PABO achtergrond.

 

2. Bereidheid om bij te scholen

Kinderopvang en pedagogische inzichten zijn continu in ontwikkeling. Wij verwachten van onze gastouders dat zij daarvan op de hoogte blijven en zich daarin willen blijven bijscholen. Wij bieden hen daarvoor een uitgebreid trainingsprogramma aan.  

 

3. Ervaring in het verzorgen en opvoeden van jonge kinderen

Het is natuurlijk fijn als je een opleiding hebt gehad waarin je, in theorie, hebt geleerd hoe werken met kinderen precies gaat of hoe kinderen reageren in bepaalde situaties. Maar theorie is niet de praktijk. Daarom heeft het onze voorkeur als gastouders al eens hebben gewerkt met kinderen. De meeste van hen zijn zelf moeder en hebben op die manier dus ervaring in het werken/omgaan met kinderen. Moederschap vinden wij sowieso een pre, maar is geen voorwaarde. Wel hebben wij zelf gemerkt dat als je eenmaal moeder wordt, je toch net iets beter begrijpt hoe het is om een kind te hebben en het te moeten wegbrengen voor opvang. Je inlevingsvermogen wordt daarmee vergroot en dat helpt in je werk als gastouder.

 

4. Goede communicatieve vaardigheden

Gastouders moeten goed kunnen communiceren met kinderen op hun niveau. Kinderen vinden het fijn als ze weten wat er gaat gebeuren, het is aan gastouders om hen dat duidelijk te maken en ze voor te bereiden.
Maar ook met ouders moet goede en duidelijke communicatie plaatsvinden. Over hoe de dag is geweest, maar ook op het moment dat een gastouder zorgen heeft over een kind of als het kind zich anders dan normaal ontwikkelt. En zij moet duidelijk laten weten wanneer opvang wel of niet plaats kan vinden.
Als er veranderingen zijn in haar opvangsituatie of er speelt iets dat van invloed is op de opvang van de kinderen, dan willen wij dat ook graag weten. Daarom moet de gastouder ook goed en regelmatig communiceren met haar gastouderbegeleider.

 

5. Een goed gevoel

Bij Kroostopvang werken alleen maar moeders. Wij weten dus wat belangrijk is in de opvang door een gastouder en aan welke eisen zij moet voldoen. Maar het allerbelangrijkste is dat wij een goed gevoel willen hebben bij de gastouder, haar gezin en haar opvang. Uitgangspunt is dat wij er onze eigen kinderen zouden willen laten opvangen.

Als wij kriebels in onze buik krijgen van de gastouder die tegenover ons zit bij het intakegesprek dan wordt zij geen gastouder bij ons. Dat klinkt misschien erg subjectief en dat is het ook. Maar dat is de enige manier dat wij vol overtuiging kunnen zeggen dat een gastouder ook echt bij ons (Kroostopvang) past.

 

6. Iedere gastouder is uniek

Misschien wel het allerbelangrijkste in dit rijtje is dat al onze gastouders uniek zijn. Iedereen richt haar opvang in op haar manier. Iedereen legt de nadruk op net iets anders, creëert een bepaalde sfeer of houdt er eigen opvoedideëen op na. En dat is fijn. Want bij ieder gezin past een andere gastouder en alleen als dat echt goed matcht zal de opvang landurig en zonder problemen kunnen plaatsvinden. 

Daarom willen wij onze gastouders allemaal goed leren kennen, zodat wij aan jou de best passende gastouder kunnen voorstellen.