Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind

NIGOS

De Stichting Nederlands Instituut voor Gastouderschap is opgericht in 2009. Het initiatief kwam van een kleine groep ondernemers uit de gastouderopvang, die al enige tijd nadacht hoe de kwaliteit van de gastouderopvang geborgd en verbeterd kon worden. Professioneel gezien stond deze opvangvorm in Nederland immers nog in de kinderschoenen. Zo was het gastouderschap één van de weinige beroepen in Nederland waarvoor geen opleidingseisen bestonden.

NIGOS was initiator van een belangrijke drijvende kracht voor de invoering van de diploma-eis voor gastouders. Dat bleek een mijlpaal in de geschiedenis van gastouderopvang en heeft het imago van de gastouderopvang enorm goed gedaan. NIGOS ontwikkelde in samenwerking met ROC Mondriaan een examentraject voor het diploma Helpende Zorg en Welzijn. Ervaren gastouders konden daarmee objectief getoetst worden op hun kennis en competenties. Dit examen werd door Mondriaan gedeeld met 10 andere ROCs, opdat het snel en breed in Nederland beschikbaar werd. Deze bijzondere examenroute was geschikt voor het overgangsjaar 2010. De examenroute kreeg veel waardering van de inspectie voor het onderwijs en vele andere betrokken partijen. Duizenden ervaren en aantoonbaar competente gastouders hebben via de NIGOS route het vereiste diploma gehaald.

Nu promoot, ontwikkelt en ondersteunt NIGOS vakbekwaam gastouderschap. Zij draagt bij aan de verdere professionalisering van gastouderopvang. Scholing is een belangrijke pijler onder de kwaliteitsverbetering. NIGOS zoekt, ontwikkelt en bundelt kennis, ervaring en leermiddelen.

De directeur van Kroostopvang is bestuurslid van stichting NIGOS.
Meer informatie over NIGOS vind je op de website www.nigos.nl