Misvattingen over hoog sensitiviteit

door Juliska Bacher 

Wanneer mensen mij vragen naar mijn werk met hoog sensitieve kinderen, krijg ik regelmatig één van de volgende reacties: “Oh, zijn dat kinderen die niet tegen prikkels kunnen?” Of: “Moeten ze niet gewoon wat harder worden?” En zelfs: “Maar… iedereen is toch gevoelig!” Hoog sensitiviteit is echter NIET hetzelfde als overprikkeling, over-emotioneel zijn en ook niet een verbijzondering van een kind! Graag counter ik hier deze misvattingen over hoog sensitiviteit!

 

Overprikkeling

Elk kind kan overprikkeld raken. En ja; een hoog sensitief kind kan sneller overspoeld raken. Gewoon omdat hij geboren is met het vermogen om zintuiglijke indrukken – ook de subtiele indrukken – heel intens te ervaren en diepgaand te verwerken. Zijn emmer kan daardoor sneller vollopen. Overprikkeling is met andere woorden een uitdaging van deze eigenschap. Of een gevolg van het nog niet goed voor jezelf kunnen zorgen. Want als je jezelf goed kent en luistert naar je eigen grenzen en behoeftes, dan hoef je in principe niet vaker overprikkeld te zijn. Zie hier ook meteen één van de belangrijkste handreikingen die we een hoog sensitief kind kunnen bieden: zelfinzicht! Het belang om van je kind te weten dat het hoog sensitief is, is dus niet om hem te verbijzonderen, maar om hem te helpen zichzelf beter te begrijpen, zodat hij goed voor zichzelf kan zorgen! Vergelijk het maar met iemand die een hele lichte huid heeft. Die zal ook niet onbeschermd op het heetst van de dag in de brandende zon gaan zitten. Op dezelfde manier mag een hoog sensitief persoon keuzes maken, rekening houdend met zijn sensitiviteit.

 

Over-emotioneel

Ook ieder kind kan naar aanleiding van een gebeurtenis of ervaring (over) emotioneel reageren. En ja, de emotionele reactie van een hoog sensitief kind is vaak intenser en hij kan er ook langer in blijven hangen. Dit is een logische consequentie van zijn hoog sensitiviteit. Want hoe intenser je indrukken ervaart en hoe diepgaander je erover nadenkt, hoe intenser je emotionele reactie. Elaine Aron (de ‘grondlegster’ van hoog sensitiviteit) zegt zelfs dat we zonder die sterke emotionele reacties niet zo diepgaand zouden verwerken. Deze medaille heeft twee kanten; enerzijds maakt het dat een hoog sensitief kind intens geniet en liefde en vreugde tot in elke cel van z’n lijf voelt. Anderzijds ervaart hij ‘lastigere’ emoties als angst, boosheid en verdriet ook intenser. Let wel: onderzoek met f-MRI-scans heeft aangetoond dat hoog sensitieve personen een sterkere (positieve) emotionele reactie hebben op de positieve prikkels dan op negatieve! Met andere woorden: in een positieve en ondersteunende omgeving slaat de balans uit naar het extra genieten! Dit wordt ook vantage sensitivity genoemd.

 

Fabrieksinstelling

Aan de buitenkant zien we het niet dat iemand hoog sensitief is. We kunnen wel diverse uitingsvormen van deze eigenschap waarnemen. Vaak zijn we daarbij gericht op de uitdagingen ervan, zoals overprikkeling en heel emotioneel reageren. Echter, hoog sensitiviteit is niet goed of slecht. Deze fijngevoelige bedrading is gewoon onze ‘fabrieksinstelling’ en die brengt, zoals alles, plus- en minpunten met zich mee. Met zelfinzicht en concrete toolskunnen we leren om de balans vaker uit te doen slaan naar de fijne kanten ervan! En onderschat niet hoe waardevol zelfinzicht is voor hoog sensitieve kinderen (en volwassenen)! Door het diepgaand verwerken krijg je ook op een dieper niveau inzicht in jezelf en de wereld om je heen. Je dring er makkelijker mee door tot de essentie. De moeilijkheid is om deze kwaliteit toe te passen op jezelf. Hoog sensitieve kinderen en volwassenen kunnen haarfijn afstemmen op dat wat er nodig is om de harmonie om hen heen te herstellen, maar zijn minder gewend om dit voor zichzelf te doen. Ze hebben vaak hulp nodig om dat bewust te leren doen. Dat hoeft geen langdurige ondersteuning te zijn, als het maar afgestemd en positief is. Ze profiteren zelfs meer van dergelijke begeleiding dan andere kinderen! En ook dit aspect van vantage sensitivity wetenschappelijk aangetoond!

 

Meer informatie over Juliska Bacher en haar werk met en voor hoogsensitieve kinderen vind je op de website van haar Praktijk Eigentijdse Kinderen.Wil je meer wetenschappelijk onderbouwde kennis over hoog sensitiviteit? Wees van harte welkom bij de Training ‘Coach Eigentijdse Kinderen, die Juliska vanaf 14 april organiseert.