Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• Kindvolgend werken

Oog voor het unieke kind

Gastouders van Kroostopvang kunnen gebruik maken van het kindvolgsysteem ZiKo-VO om een kind gericht te observeren en hun handelen af te stemmen op het individuele kind en zijn behoeften. Het systeem helpt om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als: 'Hoe goed voelt dit kind zich? (welbevinden) en 'Hoe geboeid is het bezig? (betrokkenheid). De mate van welbevinden en betrokkenheid zijn van invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. 

We willen benadrukken dat het hier NIET gaat om een kindvolgsysteem waarbij alleen wordt aangegeven of het kind met anderhalf jaar wel of niet op 1 been kan staan. Maar het wordt juist geheel kwalitatief ingevuld. 

 

Je kind wordt vergeleken met zichzelf, niet met anderen

Idealiter vult een gastouder tweemaal per jaar een kindportret in. Dit portret maakt visueel duidelijk hoe het gaat met jouw kind (in de opvang) en geeft een beeld van de stappen die je kind in zijn ontwikkeling heeft gezet. In elk ontwikkelingsgebied zijn er mijlpalen te bereiken maar ieder kind doet dat op zijn eigen wijze en op zijn eigen moment. Om het ontwikkelingstraject te kunnen volgen wordt het ingevulde portret vergeleken met de vorige portretten van jouw kind. Een kind wordt alleen met zichzelf vergeleken en hij wordt niet getoetst. Ook wordt er geen vergelijking gemaakt met anderen of wordt je kind langs de lat van de "gemiddelde" gelegd.

De gastouder kijkt naar jouw kind, volgt zijn ontwikkeling en sluit aan bij zijn behoefte.

Meer informatie vind je op onze site www.kroosttraining.nl in de kennisbank die te vinden is na inloggen of je vraagt bij jouw gastouderbegeleider om meer informatie.