Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind

Oog voor jouw unieke kind

Eén van de manieren waarop onze gastouders jullie op de hoogte houden van hoe het gaat met jouw kind in de opvang, is door middel van ons kindvolgsysteem: ‘Mijn Portret’.

Onze gastouders krijgen van ons dit systeem aangeboden. Zij kunnen hiermee jouw kind gericht observeren en hun handelen afstemmen op de behoeften van jouw kind. Het systeem helpt om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als: 'Hoe goed voelt dit kind zich? (welbevinden) en 'Hoe geboeid is het bezig? (betrokkenheid). 

De mate van welbevinden en betrokkenheid zijn van invloed op hoe een kind zich ontwikkelt.


Je kind wordt vergeleken met zichzelf, niet met een landelijk gemiddelde of anderen

We willen benadrukken dat het hier NIET gaat om een kindvolgsysteem waarbij alleen wordt aangegeven of het kind met anderhalf jaar wel of niet op 1 been kan staan. Maar het wordt juist geheel kwalitatief ingevuld.

Je kind wordt vergeleken met zichzelf, niet met anderen. Idealiter vult een gastouder tweemaal per jaar een kindportret in en bespreekt dit ook met jullie in de vorm van een persoonlijk gesprek, bij voorkeur bij jullie thuis.

Het portret maakt duidelijk hoe het gaat met jouw kind (in de opvang) en geeft een beeld van de stappen die je kind in zijn ontwikkeling heeft gezet. In elk ontwikkelingsgebied zijn er mijlpalen te bereiken maar ieder kind doet dat op zijn eigen wijze en op zijn eigen moment. Om het ontwikkelingstraject te kunnen volgen wordt het ingevulde portret vergeleken met de vorige portretten van jouw kind. Een kind wordt alleen met zichzelf vergeleken en hij wordt niet getoetst. Ook wordt er geen vergelijking gemaakt met anderen of wordt je kind langs de lat van het "gemiddelde" gelegd.

De gastouder kijkt naar jouw kind, volgt zijn ontwikkeling en sluit aan bij zijn behoefte.