Het voeren van een pedagogisch adviesgesprek

Tijdens de Kroostopvang Studiedag 2018 gaf onze vaste trainster Joyce Blauwhoff van JB Expertise de training ‘Het voeren van een pedagogisch adviesgesprek’.

 

Wat is pedagogisch adviseren?

Als gastouder komt het regelmatig voor dat je met ouders in gesprek gaat over de opvoeding van een gastkind. Vaak is het de ouder die advies vraagt over een (licht) opvoedingsprobleem, of loop je zelf tegen een situatie aan met een gastkind, waarover je met de ouders wilt praten. Dit betekent dus niet dat jij als gastouder al de oplossing moet hebben, maar dat je, samen met de ouders, op zoek gaat naar een oplossing. Als gastouder ben je partner in de opvoeding en daarom is het van belang, met de ouders, in gesprek te blijven over het kind en zijn/haar opvoeding. Je geeft dus als gastouder niet per se echt pedagogisch advies, maar je bespreekt met de ouders de situatie en denkt samen na over een oplossing.

 

Door middel van rollenspellen, filmpjes en oefenopdrachten konden de gastouders tijdens de training ook zelf aan de slag met het oefenen van gesprekstechnieken en het voeren van een gesprek met ouders over de opvoeding.

 

4 stappen bij het geven van advies

Belangrijk bij het voeren van een gesprek is dat je de volgende vier stappen consequent doorloopt.

  1. Stel vragen om een duidelijk beeld te krijgen over wat er aan de hand is.
  2. Krijg inzicht in de situatie door samen met de ouder te bekijken welke factoren er samenhangen met de situatie 
  3.  Samen met de ouder een mogelijke oplossing formuleren: ga je zelf handelen, of worden ouders doorverwezen?
  4. Evalueren in een volgend gesprek of de veranderingen zijn bereikt.

 

LSD

Een van de belangrijkste gesprekstechnieken die je als gastouder kunt toepassen in het voeren van een (pedagogisch advies)gesprek met ouders is LSD. Dat staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Allereerst luister je goed naar wat de ouders vertellen. Vervolgens vat je dit samen om te controleren of je hen wel goed hebt begrepen. Als derde vraag je door. Wat bedoelen ze precies? Hoe zien ze zelf een mogelijke aanpak voor zich? Etc. Stel open vragen, zodat ouders echt de kans hebben hun eigen verhaal te doen. En vraag nooit waarom. Ouders weten vaak ook niet waarom hun kind bepaald gedrag vertoont. Je uitgangspunt is dat het kind dit gedrag vertoont en het gesprek is erop gericht er samen met ouders uit te komen hoe jullie met dit gedrag om zullen gaan.

 

Wanneer is het geslaagd?

Aan het einde van een gesprek met ouders kun je hen vragen ‘Wanneer is het voor jou geslaagd?’. Op die manier weet je wanneer zij vinden dat het probleem is opgelost. En ook voor jezelf is het van belang die vraag te beantwoorden, zodat ook jij in de gaten kunt houden of het probleem is opgelost.

 

JB Expertise is het trainingsbureau van onze pedagogisch expert, Joyce Blauwhoff. Joyce is pedagoog en wil opvoeders inspireren om door de ogen van een kind te kijken. Ze wil ze laten inzien dat kinderen afhankelijk zijn van de liefde, warmte en interactievaardigheden van volwassenen. Hiervoor geeft zij een breed scala aan trainingen. Bij de gastouders van Kroostopvang is Joyce een graag geziene trainer en wij bieden haar trainingen dan ook met grote regelmaat aan.

Meer informatie over de trainingen van Joyce en JB Expertise vind je op de website https://jbexpertise.nl/