Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• GGD rapporten van iedere vestiging

GGD inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.

De GGD Hollands Midden bezoekt jaarlijks Gastouderbureau Kroostopvang BV en Kroostopvang Groene Rijn. De GGD Regio Utrecht brengt jaarlijks een bezoek aan Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o.
Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.

De GGD inspecteert bij het gastouderbureau altijd de volgende zaken:

- Is er een pedagogisch beleid en hoe wordt dit vertaald naar de dagelijkse praktijk voor de gastouder?
- Zijn er voldoende gekwalificeerde bemiddelingsmedewerkers (gastouderbegeleiders) om de gastouders te begeleiden? 
- Wordt er jaarlijks bij iedere gastouder een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid uitgevoerd?
- Zijn de gastouderdossiers in de administratie van het bureau compleet en actueel?- Wordt de opvang jaarlijks geëvalueerd?
- Heeft elke medewerker werkzaam voor het gastouderbureau een VOG? 
- Heeft elke medewerker de juiste diploma's?
- Voldoet de kassiersfunctie aan de wettelijke eisen?
- Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie.

De GGD maakt van de inspectie een rapport op.
Onze rapporten vind je hieronder.

 

Kroostopvang BV Lisse
Kroostopvang Amersfoort e.o.
Kroostopvang Groene Rijn
Kroostopvang Zeist & De Bilt
14-02-2017   18-04-2017  03-04-2017
20-09-2016 30-10-2016 22-09-2016  20-12-2016
25-11-2015 25-11-2015 26-11-2015  
20-10-2014
19-11-2014
20-10-2014
 
26-11-2013
17-04-2013
26-11-2013
 
21-09-2012   21-09-2012  

 

Klachtenverslagen

Kroostopvang BV Lisse Kroostopvang Amersfoort e.o. Kroostopvang Groene Rijn
 2015 2015