Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind

Gastoudervergoeding

Als gastouder krijg je een vergoeding uitbetaald via Kroostopvang.
Ons adviestarief is in 2017 € 5,13 per uur per kind.

Contractueel wordt per gastkind een minimum aantal opvanguren per maand (of per week) afgesproken. Officiële feestdagen, die samenvallen met opvangdagen, krijgen gastouders bij Kroostopvang gewoon doorbetaald. Ook wordt er gewoon doorbetaald indien een gastkind ziek is of met vakantie. Wij hanteren één duidelijke regel: als je niet kunt opvangen dan word je niet uitbetaald.

Als gastouder ben je niet in loondienst, je werkt als freelancer en moet zelf belasting afdragen over je verdiensten. De gastoudervergoeding is belastbaar inkomen, dat je jaarlijks op je aangifte inkomstenbelasting moet opgeven als ‘inkomen uit overige werkzaamheden'. Niet de gehele gastoudervergoeding is belast, een deel hiervan bestaat uit onkostenvergoeding (denk hierbij aan de vergoeding voor voeding).

Het kan financieel verstandig zijn om jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer.

Voor meer informatie en informatie over gastoudervergoeding, inkomstenbelasting en zelfstandig ondernemen binnen de gastouderopvang kun je bellen met Mieke van Beurden, Kas  & Kroost. Telefoonnummer: 0252-22 85 04 of 06-45 10 64 67