Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• FAQ voor gastouders

Veelgestelde vragen door gastouders

  1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?
  2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan mijn vraagouder en het bureau?
  3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
  4. Krijg ik gegarandeerd mijn vergoeding uitbetaald?
  5. Mijn vergoedingenoverzicht klopt niet, wat moet ik doen?
  6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren maar deze is eind van de maand niet betaald.
  7. Wie zorgt er voor 'opvangmateriaal'?
  8. Met welk diploma kan ik gastouder worden?

 

1. Waarom krijg ik pas de laatste werkdag van de maand uitbetaald of soms een paar dagen later?

De betaling aan jou wordt bij ons de laatste werkdag van de maand afgeschreven. Afhankelijk van jouw bank kan het een paar dagen duren voor het bij je bijgeschreven is. Onze bank is de ING, als je ook de ING hebt dan kan het dezelfde dag bijgeschreven zijn.

Wij incasseren de kinderopvangkosten tussen de 23e en 26e bij de ouders en betalen de geïncasseerde vergoeding vervolgens binnen 5 kalenderdagen naar de gastouder door. Het gebeurt regelmatig dat een incasso niet lukt en wij in contact moeten treden met de vraagouder om de betaling alsnog te kunnen ontvangen. Hier kunnen enkele werkdagen overheen gaan. Zodra wij de betaling van de vraagouder hebben ontvangen storten wij deze door naar de gastouder..

2. Waarom moet ik mijn vakantie 2 maanden van te voren doorgeven aan vraagouder en bureau?
Ouders moeten de tijd krijgen om vervangende opvang te regelen. Soms kunnen zij zelf de opvang regelen tijdens jouw vakantie, hetzij door zelf vakantie op te nemen of door de kinderen onder te brengen bij vrienden of familie. Maar vaak vragen zij ons om vervangende opvang. Wij hebben de tijd nodig om voor jouw gastkinderen een goede vervangende gastouder te vinden.

3. Wat moet ik doen als ik ziek ben en ik kan niet opvangen?
Licht jouw vraagouder zo snel mogelijk in dat je ziek bent en niet kunt opvangen. Je hoeft niet direct het bureau te bellen. Je kunt ons van jouw ziekte op de hoogte stellen of dezelfde dag tijdens kantooruren, of een dag later. Wij willen dit graag weten in verband met de facturering. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van vervangende opvang, daar hoef jij niet voor te zorgen. Ouders beschikken over een telefoonnummer dat zij tussen 7 en 9 uur 's morgens kunnen bellen om vervangende opvang te vragen.

Dus bel niet 's morgens om 7.00 naar kantoor om je ziek te melden. Om 7 uur is er namelijk niemand aanwezig op kantoor en er gebeurt dan niets met jouw ziekmelding.

4. Krijg ik gegarandeerd mijn vergoeding uitbetaald?
Wij betalen alleen de gastoudervergoeding als de ouders de factuur betaald hebben. Kroostopvang verricht uitsluitend een kassiersfunctie. Wel sturen wij de ouders direct een herinnering om te betalen. Mocht dit te lang duren, dan overleggen wij met jou en de ouders of de opvang eventueel. stopgezet dient te worden. Zodra echter de vergoeding binnen is, maken wij het geld direct over aan de gastouder.

5. Mijn vergoedingenoverzicht klopt niet, wat moet ik doen?
Meld al jouw opmerkingen en vragen over jouw vergoedingenoverzicht aan je servicemedewerker op het servicekantoorkantoor.Het liefst via de mail, info@kroostopvang.nl

In de eerste helft van de maand worden de facturen en vergoedingenoverzichten gemaakt en in de week die daarop volgt ontvangen wij veel vragen hierover. Het is voor ons het prettigst om jouw vragen en opmerkingen via de mail te ontvangen. Wij streven er naar om fouten op jouw vergoedingenoverzicht binnen twee weken te corrigeren.

6. Ik heb halverwege de maand een vergoedingenoverzicht ontvangen van mijn meeruren, maar deze is eind van de maand niet betaald.
Het kan zijn dat de meeruren bij ons zijn ontvangen na het aanmaken van de incassorun voor de vraagouder. De afrekening van de meer- of minderuren verschuift in dat geval naar de volgende maand.
Als een vergoedingenoverzicht halverwege de maand aangemaakt wordt, dan is de factuur ook pas halverwege de maand aangemaakt en hebben wij dit bedrag nog niet kunnen incasseren bij de ouders. De incasso gebeurt rondom de 24e van de volgende maand waardoor jij ook pas aan het einde van de volgende maand de meeruren uitbetaald krijgt.

7. Wie zorgt er voor 'opvangmateriaal'?
In principe is er bij de gastouder voldoende materiaal (te denken valt aan (camping-) bedje, kinderstoel, speelgoed etc.) in huis aanwezig om gastkinderen op te vangen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt geïnventariseerd of al het benodigde aanwezig is, wat eventueel nog nodig is en wie daar voor zorgt.

8. Met welk diploma kan ik gastouder worden?
Een overzicht van de diploma’s die kwalificeren voor gastouder vind je hier. Indien je niet beschikt over een diploma dat kwalificeert voor het gastouderschap, dan kan je als aankomend gastouder het MBO Helpende Zorg en Welzijn (HZW) diploma halen. Wil je precies weten hoe je gastouder kunt worden bij Kroostopvang? Lees dit artikel