Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Eisen aan gastouders

Hoge eisen aan gastouders

Om voor Kroostopvang te mogen werken als gastouder moet je voldoen aan een aan de wettelijke eisen. Maar wij stellen ook aanvullende eisen.

Want als Kroostopvang willen wij alleen de allerbeste gastouders!

 

Wettelijke eisen

De eisen die door de Wet Kinderopvang aan gastouders worden gesteld, zijn:

1. Beroepskwalificatie

Gastouders moeten beschikken over een diploma waarmee zij gekwalificeerd zijn voor het werk als gastouder. Dat is minimaal het diploma MBO2 Helpende Zorg en Welzijn. Een volledige lijst van diploma’s die van toepassing zijn voor gastouders vind je hier.

 

2. Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Gastouders moeten elke twee jaar een herhalingscursus EHBO aan kinderen volgen. Hun certificaat moet vervolgens worden geregistreerd bij het Nederlandse Oranje of Rode Kruis. Je kunt je EHBO certificaat halen door middel van een cursus bij Livis. Via Kroostopvang krijg je korting op deze cursus. Klik hier om te zien wanneer bij jou in de buurt een EHBO cursus wordt gegeven. 

 

3. Verklaring Omtrent Gedrag

Gastouders en hun huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten, voor start van de opvang, een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Met ingang van januari 2019 moeten alle volwassenen die een half uur per drie maanden of meer aanwezig zijn bij de opvang van de kinderen, ook een VOG hebben.

 

4. Minimaal 18 jaar oud

De gastouder moet minimaal 18 jaar oud zijn om als gastouder aan het werk te mogen gaan.

 

5. Nederlands, Fries of andere streektaal spreken tijdens de opvang

De voertaal tijdens de opvang moet een in Nederland erkende taal zijn.

 

6. Veilige en schone opvanglocatie

De gastouder moet ervoor zorgen dat haar huis veilig en schoon is tijdens de opvang.

 

7. Ingeschreven bij een gastouderbureau

Alleen als een gastouder is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau mag er opvang bij haar thuis plaatsvinden.

 

8. Registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Het gastouderbureau moet ervoor zorgen dat de gastouder wordt geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Alleen als dat het geval is, mag de gastouder opvang bieden op haar locatie en hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag.


Onze aanvullende eisen

  1. Opleidingsniveau

Wij vinden het vreemd dat aan gastouders niet dezelfde opleidingseisen worden gesteld als aan Pedagogisch Medewerkers. Daarom streven wij wel naar datzelfde niveau. Dat neemt niet weg dat jij met jouw MBO2 diploma wel gastouder mag worden! Maar om bij Kroostopvang gastouder te zijn vinden we het belangrijk dat je aan extra opleidingseisen voldoet. Wij zien graag dat jij in basis wel een hoger opleidingsniveau hebt, zij het mogelijk in een heel andere richting. Bijvoorbeeld: je hebt ooit (in een ver verleden) de HBO opleiding tot verloskundige gevolgd en wilt nu gastouder worden. In dat geval heb jij ook nog je MBO2 diploma moeten halen. Maar in de praktijk betekent dit dat jij eigenlijk een hoger opleidingsniveau hebt. Dat vinden wij een pré.

 

2. Bereidheid om bij te scholen

Kinderopvang en pedagogische inzichten zijn continu in ontwikkeling. Wij verwachten van jou dat jij daarvan op de hoogte blijft en je daarin wilt blijven bijscholen. Hiervoor bieden wij een uitgebreid trainingsprogramma aan.  

 

3. Ervaring in het verzorgen en opvoeden van jonge kinderen

Het is natuurlijk fijn als je een opleiding hebt gehad waarin je, in theorie, hebt geleerd hoe werken met kinderen precies gaat of hoe kinderen reageren in bepaalde situaties. Maar theorie is niet de praktijk. Daarom heeft het onze voorkeur als blijkt dat jij al eens hebt gewerkt met kinderen. Ben je zelf moeder, dan heb je natuurlijk die manier al ervaring in het werken/omgaan met kinderen. Moederschap vinden wij sowieso een pre, maar is geen voorwaarde. Wel hebben wij zelf gemerkt dat als je eenmaal moeder wordt, je toch net iets beter begrijpt hoe het is om een kind te hebben en het te moeten wegbrengen voor opvang. Je inlevingsvermogen wordt daarmee vergroot en dat helpt in je werk als gastouder.

 

4. Goede communicatieve vaardigheden

Gastouders moeten goed kunnen communiceren met kinderen op hun niveau. Kinderen vinden het fijn als ze weten wat er gaat gebeuren, het is aan jou om hen dat duidelijk te maken en ze voor te bereiden. Hoe je dat doet, mag jij zelf weten.
Maar ook met ouders moet goede en duidelijke communicatie plaatsvinden. Over hoe de dag is geweest, maar ook als jij je zorgen maakt over een kind, of als het kind zich anders ontwikkelt dan normaal is het belangrijk dat je daarover met de ouders in gesprek gaat. En natuurlijk moet je duidelijk laten weten wanneer opvang wel of niet plaats kan vinden.
Als er veranderingen zijn in jouw opvangsituatie of er speelt iets dat van invloed is op de opvang van de kinderen, dan willen wij dat ook graag weten. Daarom vinden we het belangrijk dat er goed en regelmatig contact is met jouw gastouderbegeleider.

 

5. Een goed gevoel

Bij Kroostopvang werken alleen maar moeders. Wij weten dus wat belangrijk is in de opvang door een gastouder en wat wij van jou verwachten. Maar het allerbelangrijkste is dat wij een goed gevoel willen hebben bij jou, jouw gezin en jouw opvang. Bij een intakegesprek kijken wij vooral of wij ons eigen kind door jou zouden willen laten opvangen.

Er moet dus in zekere zin sprake zijn van een klik. Dat geldt dus ook voor jou. Ook jij moet een goed gevoel hebben bij jouw gastouderbegeleider en bij Kroostopvang.

Dat klinkt misschien erg subjectief en dat is het ook. Maar dat is de enige manier dat wij jou vol overtuiging kunnen aanprijzen bij vraagouders.  

 

6. Wees jezelf

Misschien wel het allerbelangrijkste in dit rijtje is dat jij jezelf bent. Jij en jouw gastouderopvang zijn uniek! En dat is fijn. Want bij ieder gezin past een andere gastouder en alleen als dat echt goed matcht zal de opvang landurig en zonder problemen kunnen plaatsvinden. 
Daarom: wees je bewust van wat jij belangrijk vindt in de opvang van kinderen en sta daarvoor! Wij leren je graag kennen om te weten wat jouw opvang uniek maakt en waarin jij heel erg goed bent.