Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Eisen aan de opvanglocatie

Eisen aan de opvanglocatie

Hygiëne, veiligheid en gezondheid

Kinderopvang moet veilig zijn om te voorkomen dat jouw kind zich bezeert of ziek wordt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder thuis en dus worden er eisen gesteld aan haar huis. Zo moet de woning voldoende speel- en slaapruimte bieden voor de opvang van kinderen. De opvangruimte en het -meubilair zijn veilig en kindvriendelijk, maar biedt ook uitdaging door inrichting en aanbod van spelmateriaal. De woning moet schoon en fris zijn, ook als er huisdieren aanwezig zijn. En er moet een tuin zijn waar de kinderen kunnen spelen, of een buitenspeelruimte in de buurt van de woning.

 

De belangrijkste eisen die worden gesteld aan het huis van de gastouder zijn:

1. Hygiëne, het huis (vloeren, tafels en overige meubels) moet schoon zijn.

Het speelgoed moet regelmatig worden schoongemaakt en het beddengoed moet minimaal eenmaal per week worden gewassen. Bovendien moet ieder kind slapen op beddengoed waar alleen hij/zij gebruik van maakt.

 

2. Veiligheid, het huis van de gastouder moet veilig zijn.

Belangrijk hierin zijn uiteraard elektriciteit (lage stopcontacten moeten afgedekt zijn), schoonmaakmiddelen (moeten buiten bereik van kinderen staan), scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld messen moeten buiten bereik van kinderen zijn) en brandveiligheid (er moet een blusapparaat of blusdeken aanwezig zijn en op iedere verdieping een rookmelder).

Ook huisdieren vallen hieronder, zo mogen zij nooit zonder toezicht van de gastouder bij de kinderen komen. En het vervoer van de kinderen moet veilig gebeuren. Op de fiets, in de auto, wandelwagen of in een bolderkar moeten de kinderen te allen tijde vastzitten in daarvoor bestemde en goedgekeurde zitjes.

 

3. Gezondheid, van de gastouder wordt verwacht dat zij kennis heeft van EHBO en dat zij weet hoe zij om moet gaan met ziektes van kinderen.

Dit kan inhouden dat de gastouder een ziek kind weigert voor opvang, of dat zij ouders belt op het moment dat zij het kind niet de aandacht en verzorging kan bieden die het zieke kind op dat moment nodig heeft. Wij volgen hiervoor de richtlijnen van de GGD. Meer informatie daarover vind je in jouw eigen ‘Mijn Kroostopvang’ portaal. Verder zorgt de gastouder ervoor dat er geen spenen worden uitgewisseld, dat ieder kind zijn/haar eigen bordje, bestek en beker gebruikt en dat er gezond gegeten en gedronken wordt.  

 

Risico Inventarisatie

Om ervoor te zorgen dat alles in het huis van de gastouder in orde is voeren wij jaarlijks, samen met onze gastouders, een risico inventarisatie uit. Dat is een vragenlijst waarmee per vertrek de eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne in kaart worden gebracht.

De acties of afspraken die hieruit voortvloeien worden verwerkt in een actieplan en de gastouder is verantwoordelijk voor deze acties en afspraken. De gastouderbegeleider ziet erop toe dat de gastouder zich aan de gemaakte afspraken houdt.

 

GGD inspectie

De GGD inspecteert jaarlijks of het gastouderbureau de risico inventarisatie uitgevoerd heeft. Dat doet zij zowel bij het gastouderbureau als bij de gastouder thuis.

 

Bijscholing

Naast bovenstaande maatregelen worden gastouders bij Kroostopvang regelmatig bijgeschoold op het gebied van veiligheid, hygiëne, gezondheid en voeding. En onze gastouders hebben beschikking over een kennisbank met artikelen, filmpjes en informatie over deze onderwerpen. Meer informatie over onze bijscholingsmogelijkheden vind je hier.