Creatief met muziek

door Nicole de Beer

Iedereen wordt geboren met een natuurlijke muzikale aanleg. Dat zegt men in ieder geval in diverse onderzoeken. Hoe de muzikaliteit zich ontwikkelt hangt af van de aandacht dat het krijgt van de directe omgeving.

Kinderen houden van muziek en reageren vaak op klanken, geluiden en ritmes door te bewegen, te wiebelen, in de handen te klappen of zingen mee. Met muziekactiviteiten stimuleer je de muzikale ontwikkeling van een kind, maar ook andere ontwikkelingsgebieden die bij de activiteit komen kijken. Denk aan taal (zingen) motoriek (dansen) en de cognitieve ontwikkeling (praten n.a.v muziekstuk). Dit laatste zal gemakkelijker gaan met oudere kinderen, maar onderschat de kleintjes niet. Zij kunnen heel goed antwoord geven op vragen als:

  • Maakt de muziek je blij of juist verdrietig?
  • Is het drukke muziek of rustige muziek?
  • Is de muziek snel of heel langzaam?
  • Is de muziek Laag of hoog?

Je zult de woorden enkel wel met gebaren en stemgebruik moeten verduidelijken, zodat zij begrippen als hoog en laag, druk en rustig beter begrijpen.

Probeer kinderen dan ook regelmatig muziekactiviteiten aan te bieden. Om te starten heb ik een aantal eenvoudige activiteiten onder elkaar gezet.  

Muziekactiviteit voor baby’s
Zing liedjes bij dagelijkse handelingen. Op de verschoontafel kun je het liedje zingen “Dit zijn je wangetjes”. Voor het slapengaan kun je een vast slaapliedje kiezen of tijdens het eten “Smakelijk eten”.

Muziekactiviteit voor dreumesen
Neem de dreumes op schoot en zing ‘’Zo gaat het Damespaard’’. Je laat het dreumes steeds iets wilder op je schoot hobbelen. De verrassing komt op het eind. Je opent je schoot en laat de dreumes een beetje zakken. Afhankelijk van het karakter van het kind, kun je de bewegingen aanpassen.

Muziekactiviteit voor kleuters
Schilderen op muziek. Laat een muziekstuk horen of een deel daarvan. Praat over de muziek, zie eerder beschreven vragen. Vervolgens krijgen kinderen een vel papier en een kwast. Je laat het stuk nog eens horen.

Muziekactiviteit voor schoolgaande kinderen (onderbouw)
Maak een figuur. Vooraf bespreek je het figuur dat gemaakt gaat worden. Bijvoorbeeld een vierkant. De muziek start en kinderen lopen door elkaar, dansen of bewegen zoals zij willen. Wanneer de muziek stopt, moeten zij het figuur maken.

Voor alle leeftijden is het leuk om allerlei muziekstijlen te horen en daarop te dansen. Je danst anders op rockmuziek dan klassiek. Jazz kent ook andere bewegingen dan rap.

Kortom genoeg mogelijkheden om van start te gaan met muziek, zonder daarvoor zelf heel muzikaal te zijn.

 

Dit artikel is een verkorte versie van het origineel

Nicole de Beer is initiatiefnemer van Creative like Kids. Ze is overtuigd van de natuurlijke creativiteit van kinderen. Ze richt zich in eerste instantie op de begeleiders in de directe omgeving van kinderen tot 12 jaar. Zij leggen de basis voor verdere ontwikkeling. Door middel van diverse diensten en producten wil zij haar kennis over creativiteit van kinderen delen.