Nederlands Engels Polski
Persoonlijk betrokken bij jouw kind
• Brancheorganisatie Kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang

Kroostopvang is al jarenlang actief lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. We nemen deel aan adviesraden en werkgroepen. Hierdoor zijn wij snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen de kinderopvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij de vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

De kerntaken van de brancheorganisatie kinderopvang zijn:
- Werkgeversvertegenwoordiging;
- Belangenbehartiging;
- Visie- en beleidsontwikkeling;
- nformatieverstrekking;
- Dienstverlening.

Meer informatie lees je op de site van de Brancheorganisatie Kinderopvang www.kinderopvang.nl

De directeur van Kroostopvang, Carlien Langelaan is bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en bestuurslid van stichting NIGOS (Nederlands Instituut GastOuderSchap).