Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• Uitzending Monitor: meer toezicht op gastouders nodig

Uitzending Monitor: meer toezicht op gastouders nodig

28-09-2017

Meer toezicht op gastouders

In de uitzending van het KRO/NCRV televisieprogramma Monitor van zondag 24 september werd gesproken over het toezicht op gastouderopvang. Dit onderwerp was aangedragen door een aantal gebruikers van gastouderopvang dat bij het programma hun zorgen hadden geuit over hun ervaringen met hun gastouder en het gastouderbureau. Er is een onderzoek uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er onvoldoende zicht zou zijn op gastouders. Om die reden moet er meer geld naar gemeenten om elke gastouder jaarlijks te laten bezoeken door een GGD inspecteur. 

 

Reacties van gastouders

Op social media werd flink nagepraat over de uitzending. En met name ouders en gastouders gaven hun reacties. En die waren hoofdzakelijk positief! Iedereen roemde de huiselijkheid, kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid van gastouderopvang. Maar ook de rol van de gastouderbureaus in het toezicht op de gastouders en de kwaliteit van gastouderopvang kwam ter sprake. 

Zo werd door een gastouder gezegd:

Kwaliteit ligt aan het bureau waar je bent aangesloten, van een goedkoop bureau kan je ook weinig verwachten. Daarom werk ik liever alleen met iets 'duurdere' bureaus. Deze bieden ook vaak nog weer workshops en trainingen aan, waardoor de gastouder ook weer meer leert.

en een gastouder die zelf al 16 jaar haar eigen gastouderopvang heeft reageerde:

Zodra ouders gaan bezuinigen op de kosten van het gastouder bureau kun je idd dit soort situaties krijgen. Ik heb ervaringen met meerdere bureau's. De "ouderwetse" iets duurdere bureau's doen het VEEL beter dan de goedkope internet bureau's!!! Veel meer interactie met de ouders/gastouders. Regelmatige bezoekjes aan huis., cursussen en workshops. Evaluatie formulieren, goed bereikbaar en vaste aanspreekpunten. 

 

Kwaliteit van gastouderbureaus verschilt

Het moge duidelijk zijn dat gastouders een onderscheid maken in de kwaliteit van de gastouderbureaus waarmee ze al dan niet willen samenwerken. Dat doet ons deugd, want ook wij merken in ons werk die verschillen en horen ervaringen van gastouders. 

Voor de duidelijkheid: gastouders worden begeleid door een gastouderbureau en de GGD houdt toezicht op zowel de gastouder als het gastouderbureau. Een gastouderbureau wordt jaarlijks door de GGD geinspecteerd, bij gastouders gaat dit steekproefsgewijs.

Er zijn gastouderbureaus die hun gastouders zelden tot nooit bezoeken, ondanks de wettelijke verplichting minimaal 16 uur per gastouder per jaar aan begeleiding te besteden. Die begeleiding mag echter wettelijk gezien ook bestaan uit het aanbieden van een trainingsdag. Slechts het aanbieden van een training van zeg 4 uur, ongeacht of de gastouder aanwezig is of niet, is al voldoende om voor de betreffende gastouder 4 uur "begeleidingstijd" weg te strepen. 

Wij zijn dan ook groot voorstander van meer toezicht op de gastouderopvang en dan met name de inspectie en controle van gastouderbureaus. Niet zo zeer van de gastouders. En daarom zijn wij ook blij met een programma als Monitor waarin dit onderwerp aan de kaak wordt gesteld, hoewel we het natuurlijk jammer vinden dat gastouderopvang in het algemeen daarmee in een negatief daglicht wordt gesteld. 

 

De rotte appelen eruit halen

Tijdens de jaarlijkse GGD inspectie van een gastouderbureau zou boven tafel moeten komen of het bureau wel minstens 2 maal per jaar al haar gastouders bezoekt en wat de inhoud van zo'n bezoek is. Wat doet een gastouderbureau met de zorgen van een gastouder over een kind of gezin? Welke acties onderneemt een gastouderbureau wanneer een VOG van een gastouder of haar huisgenoot is ingetrokken? Hoe vaak is er contact met de ouders en waar wordt er dan over gesproken?

Uit onze eigen ervaring weten wij dat op dit moment de inspectie door de GGD vooral gericht is op de administratie van het bureau. Voldoet de facturatie aan de wettelijke eisen, zijn de overeenkomsten, kopieen van verklaringen omtrent gedrag, geldig EHBO diploma en de beroepskwalificatie aanwezig?

Hiermee worden de werkzaamheden van gastouderbureaus gereduceerd tot die van een administratiekantoor, waarvoor 25 euro per maand aan bureaukosten wordt gevraagd.

 

Kwaliteit kost geld

Het moge duidelijk zijn dat Kroostopvang wellicht niet het goedkoopste gastouderbureau is. Maar wij staan dan ook voor kwaliteit. Niet alleen doen wij meer dan de wettelijk verplichte twee huisbezoeken per jaar bij een gastouder, maar wij kennen onze gastouders. We weten wie zij zijn, omdat we veel contact met ze hebben. Onze gastouderbegeleiders hebben ieder een eigen groep gastouders met wie zij werken, die ze kennen en die ze bezoeken. Ook de ouders zijn voor hen bekend en natuurlijk de kinderen. 

Wij hoeven doorgaans weinig moeite te doen om aan te tonen dat wij ruim meer dan 16 uur per gastouder per jaar aan begeleiding bieden. En dan heb ik het niet alleen over ons ruime aanbod aan trainingen. Maar daar bovenop is onze begeleiding juist heel individueel en persoonlijk. 

En dat kost geld.

We willen niet zeggen dat de hoogte van de bureaukosten per definitie de kwaliteit van het gastouderbureau bepaalt: hoe hoger de prijs, hoe beter de kwaliteit. Helaas is het niet zo zwart wit. Maar een bureau dat echt zo veel goedkoper is dan een ander bureau biedt hoogst waarschijnlijk ook echt heel veel minder kwaliteit. 

 

Ook interessant

In dit filmpje van Monitor leggen twee ouders, aan de hand van het onderzoek naar gastouderopvang nog eens hun keuze voor gastouderopvang of juist een kinderdagverblijf uit. De moeite van het kijken waard. 

Mocht je daar zelf over twijfelen dan is wellicht dit blog over de verschillen tussen kinderdagverblijf en gastouderopvang ook interessant voor je.