Nederlands Engels Polski
Aandacht voor jou en je (gast)kind
• De Verwijsindex

De Verwijsindex

05-10-2017

De Verwijsindex

Vorige week maandag hebben Monique Tekstra (Kroostopvang Amersfoort) en Sietske Bunge (Kroostopvang Zeist & De Bilt) deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de Verwijsindex.

De Verwijsindex is een (door de overheid in het leven geroepen) digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij een gezin of jeugdige kunnen laten zien.

 

Weten wie betrokken is

Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen en gezinnen gewoon goed. Toch komen ook wij wel eens kinderen tegen die extra hulp kunnen gebruiken.  Dat hoeft niks ernstigs te zijn, maar wel net een beetje extra zorg en aandacht.

Soms zijn wij de eerste met wie over de situatie wordt gesproken en soms krijgt een gezin bijvoorbeeld al hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere instantie. Het is dan voor de professionals, hulpverleners, maar ook voor het gezin zelf, prettig om te weten wie er betrokken zijn. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat we op één lijn zitten en kunnen we voorkomen dat ouders verschillende adviezen krijgen en door de bomen het bos niet meer zien.

 

Alleen een signaal, geen informatie

Hoewel wij geen hulpverleners zijn, zijn wij wel betrokken bij onze gastkinderen. En soms zien we dat een beetje extra hulp bij bijvoorbeeld opvoeding fijn zou zijn. Wij zouden dan een signaal kunnen afgeven in dit systeem, zodat andere betrokken professionals zien dat wij ook onze zorgen hebben. Dat zegt niks meer dan: Kroostopvang is betrokken bij dit kind.  Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst hebben wij gezien dat het om niets meer gaat dan een vinkje. Wij kunnen en mogen hier verder niets invullen.

 Het feit dat wij de kinderen zien in een specifieke situatie, namelijk in een groep, in interactie met andere kinderen, in een opvangsituatie, kan bovendien door hulpverleners als waardevol kan worden gezien. Mochten andere instanties (bijvoorbeeld de school of het consultatiebureau) ook een signaal hebben afgegeven, dan geeft het systeem dit aan en zijn we dus bij elkaar in beeld .

Bij de instanties staan contactgegevens van de persoon die met het gezin werkt. Pas na overleg met de ouders kan besloten worden om informatie met de andere professional uit te wisselen. Dit gebeurt dus alleen nadat hierover overleg is geweest met de ouders.

Het systeem is zodanig beveiligd, dat er niet gezocht kan worden of een bepaalde persoon er al in staat. Dat kunnen ook de professionals niet. Pas nadat een professional zelf een signaal heeft afgegeven over een kind, zie je of en welke andere instanties betrokken zijn. Je ziet geen informatie over waarom de instantie betrokken is.

 

Intern overleg over onze deelname

Na Sietske en Monique zullen ook andere houders van Kroostopvang gastouderbureaus zich laten informeren over de Verwijsindex. Hierna zullen wij nader onderzoeken en bespreken of wij hieraan willen deelnemen en zo ja, wat ons beleid hierin zal zijn. Uiteraard leggen wij dit ook voor aan onze oudercommissie.

 

In beginsel zijn wij enthousiast. We zijn verbaasd dat het systeem al zoveel jaren bestaat en toch zo weinig bekendheid heeft. Daar komt langzaamaan verandering in en ook steeds meer kinderopvangorganisaties nemen deel aan de Verwijsindex.

De voorbeelden die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werden gegeven laten zien hoe zinvol de Verwijsindex kan zijn. Door de Verwijsindex kan er door alle betrokken professionals beter samengewerkt worden, kunnen grote(re) problemen met of voor een kind voorkomen worden en kan een gezin nog beter worden geholpen.

 Wil je weten welke successen er al geboekt zijn met behulp van de Verwijsindex? Bekijk deze website: www.jijmaakthetverschil.nu