Nederlands Engels Polski
Oog voor de ontwikkeling van jouw kind!
• unieke kans om kwaliteit gastouderopvang te meten!

unieke kans om kwaliteit gastouderopvang te meten!

01-06-2017

Eindelijk is het zover: De kwaliteit van gastouderopvang zal voor het eerst landelijk gemeten gaan worden! Het onderzoek bestaat uit 5 jaarlijkse metingen en wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Sardes. Het onderzoek wordt bekostigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heet de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

De LKK zal ieder jaar bestaan uit steeds nieuwe steekproeven. Op deze manier ontstaat er over de jaren heen een betrouwbaar en representatief beeld van de kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang.

Oproep gastouders
De branchepartijen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Platform Gastouderopvang en de VGOB, vinden het ontzettend belangrijk dat een grote groep representatieve gastouders zijn medewerking verleent aan dit onderzoek. Zo kunnen we laten zien dat gastouderopvang van hoge kwaliteit is. Opvang die bijdraagt aan het welbevinden én de ontwikkeling van jonge kinderen! Word je als gastouder uitgenodigd voor het onderzoek, doe vooral mee en vraag ons om ondersteuning.

De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn in volle gang en de eerste gastouders zijn reeds uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op www.monitorlkk.nl.