Nederlands Engels Polski
Oog voor de ontwikkeling van jouw kind!
• Het kind

Het kind

Het wordt steeds duidelijker dat een kind zich tussen de 0 en 6 jarige leeftijd het meest ontwikkelt. In het kinderbrein worden razendsnel ontzettend veel verbindingen aangelegd als gevolg van wat een kind ervaart. Het zijn juist de kinderen in deze leeftijdscategorie die de kinderopvang bezoeken. Dat houdt in dat kinderopvang een ontzettend belangrijke taak heeft in het stimuleren van een goede ontwikkeling en het aanleren of behouden van gewenste vaardigheden voor de toekomst.

Deze vaardigheden worden de 21st century skills genoemd. Deze term duikt steeds vaker op. Het heeft te maken met een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. We houden de Engelse term aan omdat die overal ter wereld wordt gebruikt.

Kinderen worden op dit moment opgeleid voor beroepen die al zeer binnenkort niet meer bestaan. Nieuwe technologieën doen huidige banen verdwijnen of creëren werk waarvoor nog nauwelijks opleiding bestaat.

Wil jouw kind als hij volwassen is in de 21e eeuw werk vinden, dan is hij, naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden (taal, rekenen, denken) zeer gebaat bij het hebben van vaardigheden als

Probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch kunnen denken, kunnen communiceren, sociaal en cultureel vaardig zijn, kunnen samen werken, doorzettingsvermogen, ondernemend en nieuwsgierig.

De gastouder stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden door

  • De inrichting van de ruimte;
  • Het aanbod van materialen en activiteiten;
  • Het uitlokken en begeleiden van spel;
  • Creëren van contact met anderen;
  • Goede interactie tussen gastouder en kinderen.

Dit doet de gastouder samen met het gastouderbureau en met jou. Opvoeden van jouw kind zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.